Dedinou roka 2015 je Spišský Hrhov v okrese Levoča

Spišský Hrhov je víťazom národnej súťaže Dedina roka 2015. Táto obec najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín. Predstavitelia obce presvedčili národnú hodnotiacu komisiu, že rozsah jej obnovy a rozvoja je príkladný vo všetkých hodnotených oblastiach a dosiahnuté výsledky sú prezentovateľné na národnej a medzinárodnej úrovni. Víťazná obec prezentovala príkladný rozvoj miestneho hospodárenia, s využitím inovatívnych foriem podpory zamestnanosti, starostlivosť o obec, krajinu a životné prostredie, racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej pospolitosti, partnerstiev, hmotného a nehmotného dedičstva, starostlivosti o obyvateľov obce, ako aj realizácie jedinečných aktivít vedúcich k harmonickému rozvoju obce. Ako národný víťaz bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990 vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni. Druhé miesto v národnej súťaži obsadila obec Bošáca v okrese Nové Mesto nad Váhom a tretie miesto obec Kapušany v okrese Prešov. Na svojom záverečnom rokovaní v Selciach (23. – 24. september 2015) o tom rozhodla národná hodnotiaca komisia, ktorá určila aj víťazov ostatných kategórií súťaže.

„Hodnotiaca komisia posudzovala prihlásené obce v zmysle pravidiel súťaže a v duchu motta aktuálneho ročníka európskej súťaže „byť otvorený“, ktoré oslovuje vidiecke oblasti k otvorenej spolupráci so svojimi susedmi a k spoločnému spájaniu síl prostredníctvom medziobecných a regionálnych spolkov a združení. Znamená to byť otvorený aj inovatívnym nápadom, stratégiám a perspektívam,“ konštatoval manažér súťaže Dedina roka Ing. Martin Lakanda. Komisiu tvorili zástupcovia vyhlasovateľov súťaže, generálneho partnera, partnerských organizácií a Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny.

Cieľom súťaže Dedina roka je prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže slovenských obcí. Členovia hodnotiacej komisie vyzdvihli dlhodobý prínos súťaže z komplexného odborného pohľadu v oblasti hospodárenia, ekonomického, kultúrneho, sociálneho a environmentálneho fungovania obcí. Šestnásť rokov existencie národnej súťaže je podľa hodnotiacej komisie výsledkom pôsobenia vyhlasovateľov a jej stabilných partnerov. Súťaž Dedina roka je začlenená do systému súťaží európskych štátov a regiónov, ktorých víťazi sa môžu za svoju krajinu uchádzať o Európsku cenu obnovy dediny.

Komisia skonštatovala, i napriek nižšiemu počtu prihlásených obcí do tohto ročníka súťaže viditeľný nárast ich komplexného rozvoja. Je podľa nej potešujúce, že sa prihlásené obce otvárajú domácim aj zahraničným návštevníkom, čo vyplynulo z hodnotenia v kategórii Dedina ako hostiteľ. V budúcich ročníkoch komisia odporúča hľadať možnosti a formy ďalšej motivácie obcí k zapojeniu sa do súťaže a propagovať výsledky a prínosy súťaže na úrovni jej vyhlasovateľov a partnerov. Komisia apeluje na obce, aby vyvíjali tlak na dôsledné dodržiavanie legislatívnych nástrojov na zlepšenie uplatňovania adekvátneho stavebného poriadku, či regulatívov vo výstavbe, rešpektujúc identitu svojho vidieckeho prostredia. Všetkým obciam opätovne odporúča aj hlbšiu a intenzívnejšiu spoluprácu s odborníkmi a tých vyzýva k spracovávaniu kvalitných a efektívnych projektových dokumentácií rešpektujúcich zachovanie a obnovu charakteristického vzhľadu vidieckeho sídla a krajiny.


Slávnostné odovzdávanie ocenení úspešným obciam v súťaži Dedina roka 2015

Súťaž Dedina roka 2015 vyvrcholila 3. decembra 2015 v Spišskom Hrhove v okrese Levoča slávnostným odovzdávaním ocenení. Titul Dedina roka 2015 si prevzal z rúk ministra životného prostredia SR Petra Žigu starosta obce Spišský Hrhov Vladimír Ledecký. Dedina na Spiši získala okrem prestížneho titulu Dedina roka 2015 aj právo v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o 14. Európsku cenu obnovy dediny.

Podľa ministra Petra Žigu získať tento titul je prestíž, dary nie sú až také dôležité. „Dedina roka je veľmi dobrý reklamný artikel aj pre samotnú obec a ľudí, ktorí v nej žijú. Myslím si, že nás bude táto obec veľmi dobre reprezentovať aj na 14. Európskej cene obnovy dediny,“ konštatoval šéf envirorezortu. „Som veľmi rád, že ministerstvo životného prostredia bolo pred 18 rokmi pri zrode tejto súťaže. My sa snažíme každý ročník podporiť, pretože obce a dediny na Slovensku sú nosným a základným kameňom spoločnosti.“ Podľa ministra sa práve na dedinách najviac chráni životné prostredie, vo veľkej miere sa tam budujú kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a investuje sa do triedenia odpadu a ochrany životného prostredia. Starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký je hrdý na toto ocenenie, ktoré pokladá za akúsi Nobelovu cenu pre dedinu. „Je to pre nás veľká zodpovednosť, že budeme Slovensko reprezentovať na európskej súťaži. Myslíme si, že v niektorých oblastiach môžeme zaujať aj tam,“ zdôraznil starosta. Za posledných približne desať rokov sa do tejto dediny prisťahovalo takmer 1000 ľudí a stále viac a viac sa rozvíja. Obec je okrem iného známa aj roky fungujúcim obecným podnikom a prácou s rómskou komunitou.

Okrem Spišského Hrhova si ocenenie počas slávnosti prevzali aj zástupcovia ďalších desiatich obcí. Druhé miesto v SDR 2015 získala Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom) a tretie Kapušany (okres Prešov). V jednotlivých kategóriách súťaže boli úspešné nasledovné obce: Dedina ako hospodár – Muránska Dlhá Lúka (okres Revúca), Dedina ako klenotnica – Klátova Nová Ves (okres Partizánske) a Lúčky (okres Ružomberok), Dedina ako pospolitosť – Dúbrava (okres Levoča), Dedina ako partner – Tuchyňa (okres Ilava), ktorá vyhrala aj internetové hlasovanie verejnosti, Dedina ako hostiteľ – Vyhne (okres Žiar nad Hronom), Dedina ako záhrada – Jablonka (okres Myjava). Mimoriadnu cenu si prevzali zástupcovia obce Píla (okres Pezinok) za výnimočnú aktivizáciu ľudského potenciálu pri všestrannom rozvoji obce po prírodnej katastrofe. Ocenené obce získali, okrem vecných cien od vyhlasovateľov a partnerov súťaže, aj finančné prostriedky od generálneho partnera súťaže na realizáciu vybraných projektov obnovy dediny alebo obohatenia života na dedine.

Slávnosť pripravila v zmysle súťažných podmienok a pravidiel v miestnom kultúrnom dome víťazná obec Spišský Hrhov (okres Levoča), ktorá spolupracovala s organizátorom SDR 2015 -Slovenskou agentúrou životného prostredia. Predchádzali jej prezentácie ocenených obcí v priestoroch Galérie v Spišskom Hrhove a sprievod pozvaných hostí obcou. Podujatie vyvrcholilo slávnostným ohňostrojom.

Súťaž Dedina roka 2015 vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska 26. marca 2015. Záštitu nad aktuálnym ročníkom súťaže prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, s. d. Partnermi súťaže sú Agentúra pre rozvoj vidieka, Národné osvetové centrum, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Vidiecky parlament na Slovensku.

Fotogalériu zo slávnostného odovzdávania ocenení úspešným obciam v súťaži Dedina roka 2015 nájdete TU.

Návšteva členov súťažnej poroty Európskej ceny obnovy dediny v obci Spišský Hrhov

Obec Spišský Hrhov (okres Levoča) navštívili 14. júna 2016 členovia súťažnej poroty Európskej ceny obnovy dediny. Východoslovenská obec získala právo reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži potom, čo získala titul v národnej súťaži Dedina roka 2015.

Organizátorom európskej súťaže je Európske spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny. Okrem hlavného ocenenia Európskej ceny obnovy dediny môžu nominované obce získať aj ďalšie ocenenia za udržateľný rozvoj, mimoriadne kvality a dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach rozvoja dediny.

Naplnenie súťažného motta pre aktuálny ročník “byť otvorený” je nosným kritériom hodnotenia dediny. V rámci súťaže je hodnotený aj spôsob, akým komunity využili svoje prednosti a nedostatky na začiatku vývojového procesu, rovnako aj ich reakcia na vonkajšie riziká a šance. Členovia poroty sa zaujímali o špecifické aktivity a projekty v oblasti hospodárskeho rozvoja, tvorby architektúry, rozvoja osídlenia a ekológie. Tiež bola pre nich dôležitá činnosť v rámci kultúrnych iniciatív, vzdelávacích aktivít a v oblasti občianskej angažovanosti, ako aj individuálnej iniciatívy.

Obec Spišský Hrhov mala rovnako ako každý kandidát v súťaži vyčlenený časový priestor 4 hodiny na prezentáciu obce, počas ktorého sa snažila členom komisie predstaviť život a aktivity v obci. Hodnotenie oficiálne začalo powerpointovou prezentáciou o obci a realizovaných projektoch. Následne sa komisia presunula do samotnej obce a priamo na mieste spoznala predtým spomínané projekty. Okrem prehliadky obecných budov, organizácií, zariadení, kultúrnych pamiatok a architektúry obce mohli členovia poroty osloviť obyvateľov a zúčastnených, ktorí sa pričinili o rozvoj a obnovu obce v rôznych oblastiach. Prezentácia obce a komunikácia s členmi poroty prebiehala v nemeckom jazyku.

O víťazovi európskej súťaže a ďalších ocenených obciach rozhodne porota na záverečnom spoločnom hodnotení a začiatkom júla oficiálne oznámi verejnosti výsledky súťaže. Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutoční 9. septembra 2016 v maďarskej obci Tihány. Reportáž zo samotného hodnotenia obce bude po hodnotení dostupná na stránke www.obnovadediny.sk a publikovaná v odborno-náučnom časopise Enviromagazín č. 4/2016.

Slovenský zástupca, obec Spišský Hrhov, čestne odprezentoval seba a región Spiš a právom obhájil titul Dedina roka 2015 na európskej úrovni.

Tlačová správa: Titul Dedina roka 2015 patrí už oficiálne Spišskému Hrhovu
Tlačová správa k slávnostnému odovzdávaniu ocenení úspešným obciam v súťaži Dedina roka 2015
Výsledky súťaže Dedina roka 2015
Charakteristika víťaznej obce Spišský Hrhov
Linky na stránky súťažiacich obcí

VYHLASOVATELIA:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Slovenská agentúra životného prostredia

Spolok pre obnovu dediny

Združenie miest a obcí Slovenska


GENERÁLNY PARTNER:

COOP Jednota Slovensko, s. d.

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE:

Agentúra pre rozvoj vidieka

Národné osvetové centrum

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Vidiecky parlament na Slovensku

MEDIÁLNI PARTNERI:

Komunálna a priemyselná energetika

MUNICIPALIA, a.s.

Obecné noviny

JankoHraško.sk

REKLAMNÝ PARTNER:

SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE:

Banskobystrický samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj