Zapojte vašu obec do 12. ročníka súťaže Dedina roka, odprezentujte celú škálu jej aktivít a upozornite na to, že vidiecky priestor je nezanedbateľnou súčasťou Slovenska. Predstavte príkladné iniciatívy zamerané na obnovu dediny a získajte okrem prestížneho titulu Dedina roka 2023 aj finančné prostriedky pre podporu rozvoja dediny.

Vyplnenú, starostom podpísanú prihlášku spolu s vyplneným formulárom Oblasti hodnotenia je potrebné zaslať poštou na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Dedina roka 2023
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

a e-mailom na adresu: dedinaroka@sazp.sk

Termín uzávierky prihlášok je 31. 3. 2023

Prihlášku spolu s formulárom OBLASTI HODNOTENIA si uložte do svojho PC, kde ich môžete vyplniť.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom:

+421- 48 4374254, +421 907 931 484, dedinaroka@sazp.sk