Súťaž je vyhlasovaná v dvojročnom intervale od roku 2001. Zameriava sa na prezentáciu dosiahnutých výsledkov v oblasti starostlivosti o vidiek, konkurencieschopnosti, výnimočnosti a schopnosti slovenských dedín prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie. Prezentuje úspechy, výnimočnosť slovenskej dediny a tvorivej práce jej predstaviteľov a obyvateľov na rozvoji ich domova a povzbudzuje ich do ďalších aktivít. Zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, poukazuje na snahu slovenských dedín priblížiť sa procesu rozvoja obcí na európskej úrovni so zachovaním tváre a duše slovenskej dediny.

Cieľom súťaže je preveriť úspešnosť rozvoja starostlivosti o vidiek,  dosiahnuté výsledky, konkurencieschopnosť, výnimočnosť a schopnosť slovenských dedín prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie. Súťaž zároveň upriamuje pozornosť verejnosti na fakt, že vidiecky priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou Slovenska a upevňuje jeho postavenie v spoločnosti.

Držiteľ titulu Dedina roka postupuje do súťaže o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú organizuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) od roku 1990 a prezentuje Slovenskú republiku na európskej úrovni.