Logo Dedina roka pozostáva z troch základných variant. Farby a logo sú najdôležitejšie prostriedky jednotného vizuálneho štýlu. Preto je zakázané akokoľvek modifikovať, meniť či inak upravovať uvedené farebné hodnoty. Farebné logo je možno použiť len na bielom podklade, prípadne sa dovoľuje aplikovať aj na podklad krémových alebo bledo hnedých odtieňov (tlač na špeciálny druh papiera, predmety z recyklovaného materiálu a pod.). Iné farebné podklady sú prípustné len v prípade čiernej a bielej varianty loga.