TLAČOVÁ SPRÁVA

Slávnostné odovzdanie ocenení v Korni dalo bodku za Dedinou roka 2023

 

Korňa, 19. október 2023

Žilinský samosprávny kraj dominoval aj v aktuálnom 12. ročníku Dediny roka. Titul laureáta národného ocenenia si vybojovala kysucká obec Korňa, ktorá hostila zástupcov ocenených a prihlásených obcí, ale aj partnerov a vyhlasovateľov ocenenia. Slávnostný ceremoniál spojený s odovzdávaním titulu Dedina roka zorganizovala Korňa spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia a s Ministerstvom životného prostredia SR.

Kysucká dedina zvíťazila v konkurencii ďalších 11 výnimočných slovenských obcí. Odbornú porotu zaujala Korňa najmä jedinečnou polohou, ktorú podčiarkli odľahlé osady. Dedina roka 2023 sa môže popýšiť aj známym mariánsky pútnickým miestom Živčáková, náučným chodníkom Bylinková lekáreň či obecnou včelnicou. K víťazstvu predurčili Korňu nielen prírodné zaujímavosti, ale aj aktivity, ktoré obec realizuje v rámci rozvoja cestovného ruchu. „Aj vďaka nezištnej pomoci i všakovakej podpore domácich podnikateľov sa nám spoločne podarilo uskutočniť mnoho smelých plánov, vykonať veľa práce ale aj spoločne prežiť krásne chvíle, ktoré nás navzájom obohacujú. V dnešnej uponáhľanej dobe je veľkou raritou nezištnosť, spolupatričnosť a ochota meniť život k lepšiemu. Nám sa to spoločne podarilo. Urobíme všetko pre to, aby sme reprezentovali čo najlepšie našu obec ale i Slovensko na Európskej úrovni,“ uviedla Marianna Bebčáková, starostka obce Korňa, ktorá spolu s miestnymi spolkami, podnikateľmi a tamojšími obyvateľmi slávnostné odovzdávanie ocenení spojené s prezentáciou zapojených obcí pripravila.

O titul Dedina roka 2023 bojovalo tento rok celkovo 12 slovenských dedín od východu až po západ Slovenska. Aj napriek náročnej situácii preukázali, že sa náležite starajú o vlastné tradície a rozmanitosť kultúry, sú konkurencieschopné a dokážu prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o vidiek a životné prostredie. Okrem titulu Dedina roka 2023 bolo na slávnostnom podujatí v Korni udelených aj ďalších 7 ocenení: Dedina ako hospodár (Veľké Ripňany, okres Topoľčany), Dedina ako partner (Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves), Dedina ako maľovaná (Rakovo, okres Martin), Dedina ako klenotnica (Čičmany, okres Žilina), Cena generálneho partnera COOP Jednota Slovensko, s. d. (Bzince pod Javorinou, okres Nové Mesto nad Váhom), Cena Ministerstva životného prostredia SR (Necpaly, okres Martin) a Mimoriadna cena Národnej hodnotiacej komisie (Benkovce, okres Vranov nad Topľou).

 

Laureátovi i zúčastneným obciam zagratulovala aj manažérka národného ocenenia Zlatica Csontos Šimoňáková. „Chcem popriať všetkým obciam zapojeným do národného ocenenia, aby pokračovali v aktivitách obnovy, rozvoja a pociťovali podporu vlády, spoločenských organizácií, ale najmä ľudí, ktorí na vidieku žijú a tým ho vytvárajú. Oceneným obciam v mene usporiadateľov blahoželám,“ povedala počas slávnosti Csontos Šimoňáková.

Ocenené obce získali od COOP Jednota Slovensko, s. d., generálneho partnera Dediny roka, viazané finančné prostriedky na projekty pre ďalší rozvoj obce a vecné ceny od vyhlasovateľov a partnerov ocenenia. „Gratulujem víťazovi, rovnako však blahoželám všetkým zúčastneným obciam. Vidiek, jeho rozmanitosť, rázovitosť, prírodné zaujímavosti a bohaté kultúrne tradície tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho dedičstva a je to bohatstvo, ktoré treba chrániť. Preto ma teší, že existujú projekty zamerané na jeho ochranu, ako je aj ocenenie Dedina roka,“ zdôraznil na záver Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko, s. d..

 

 

Tlačová správa slávnostné odovzdávanie ocenení Dediny roka 2023(PDF, 252Kb)

 

 

Tlačová správa

Dedinou roka 2023 je kysucká obec Korňa

 

Banská Bystrica, 13. september 2023

Jedinečná poloha umocnená unikátnymi odľahlými osadami, mariánske pútnické miesto Živčáková, náučný chodník Bylinková lekáreň aj obecná včelnica. Kysucká obec Korňa sa právom stala Dedinou roka 2023. Predurčili ju k tomu nielen prírodné zaujímavosti, ale aj aktivity, ktoré obec realizuje v rámci rozvoja cestovného ruchu. Vyhlasovateľmi národného ocenenia Dedina roka sú od roku 2001 Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia.

O titul Dedina roka 2023 prejavilo záujem 12 výnimočných slovenských dedín, ktoré dosahujú úspechy v rozvoji starostlivosti o vidiek, sú konkurencieschopné, dokážu prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie a pritom nezabúdajú ani na vlastné tradície a rozmanitosť kultúry. Práve Korňa podľa národnej hodnotiacej komisie najkomplexnejšie spĺňa princípy a požiadavky hodnotených oblastí v rámci ocenenia Dedina roka 2023. „Cestu k víťazstvu jej vytýčila unikátna poloha v CHKO Kysuce umocnená zachovaným osadovým osídlením, ktoré bolo inšpiráciou pre vznik marketingovej značky regionálnej organizácie cestovného ruchu Kysuce, kraj osád. O histórii a kultúre predkov obce Korňa hovorí Múr histórie postavený v jej centre aj Pamätný cintorín obetí hladomoru. Okrem toho sa miestni môžu pochváliť prírodnou zaujímavosťou, ktorou je Korniansky ropný prameň,“ ozrejmila rozhodnutie komisie manažérka ocenenia Zlatica Csontos Šimoňáková z Ministerstva životného prostredia SR pri oznámení výsledkov počas dnešnej návštevy Korne.

 

Okrem cestovného ruchu rozvíja Korňa aj spoluprácu s miestnymi spolkami a podnikateľskými subjektmi, pričom realizuje množstvo projektov zameraných na zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov obce, zvyšovanie kvality životného prostredia, prevenciu kriminality a odpadové hospodárstvo. „Keď som našu dedinku do Dediny roka prihlásila a spolu s kolegyňami sme vyplnili prihlášku, naši obyvatelia o tom ani len netušili. V deň D, kedy nás navštívila hodnotiaca komisia, som bola prekvapená, ako sa naši obyvatelia na tento deň tešili a pripravovali. Ich priazeň, spolupatričnosť, ochota a súdržnosť ma uistili, že som urobila správny krok. Pre mňa sa stali víťazmi bez ohľadu na to, ako to dopadne,“ povedala Marianna Bebčáková, starostka Korne, ktorá bude 19. októbra hostiť návštevníkov slávnostného odovzdávania ocenení Dedina roka 2023.

 

Okrem titulu Dedina roka 2023 udelila národná hodnotiaca komisia sedem ďalších ocenení:

 

Dedina ako hospodár (Veľké Ripňany, okres Topoľčany) – „Za aktívne získavanie a využívanie finančných zdrojov z projektov pre neustále zvyšovanie kvality života obyvateľov obce.“

Dedina ako partner (Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves) – „Za dlhoročné rozvíjanie medzinárodných, regionálnych a lokálnych partnerstiev s dôrazom na spoluprácu všetkých skupín obyvateľstva obce.“

Dedina ako maľovaná (Rakovo, okres Martin) – „Za dlhodobé udržiavanie harmonického obrazu dediny pri obnove budov, verejných priestranstiev a pri tvorbe prvkov drobnej architektúry.“

Dedina ako klenotnica (Čičmany, okres Žilina) – „Za citlivý a rešpektujúci prístup k zachovávaniu hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva s odkazom pre budúce generácie.“

Cena generálneho partnera COOP Jednota Slovensko (Bzince pod Javorinou, okres Nové Mesto nad Váhom) – „Za všestranný a komplexný rozvoj obce, intenzívnu spoluprácu na všetkých úrovniach a zachovávanie odkazu Ľudmily Podjavorinskej.“

Cena Ministerstva životného prostredia SR (Necpaly, okres Martin) – „Za existenciu a udržiavanie unikátnych prírodných zdrojov a výnimočný prístup k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie.“

Mimoriadna cena Národnej hodnotiacej komisie (Benkovce, okres Vranov nad Topľou) – „Za ekonomické ozdravovanie obce a príkladný komunitný život jej obyvateľov.“

 

Všetky ocenené obce získavajú od generálneho partnera Dediny roka, ktorým je spotrebné družstvo COOP Jednota Slovensko, viazané finančné prostriedky na projekty pre ďalší rozvoj obce a vecné ceny od vyhlasovateľov a partnerov Dediny roka. Laureát ocenenia, teda obec Korňa, si zároveň zabezpečila miestenku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny 2024. Spolu s ňou sa však na európskej úrovni predstaví aj obec Čičmany. „Je to malá, no jedinečná obec, ktorá má šancu uspieť v novovznikajúcej kategórii súťaže na Európskej cene. Už v minulosti sa o tom v rámci Dediny roka diskutovalo – ak nájdeme okrem víťaza aj obec, ktorá síce nespĺňa podmienku komplexnosti, ale bude výnimočná, posunieme ďalej aj tú. Teraz sa to stalo, našli sme ju,“ uzavrel Matej Kerestúr, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia pri návšteve Korne.

 

 

 

Dedina roka zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, poukazuje na snahu slovenských dedín priblížiť sa rozvoju obcí na európskej úrovni so zachovaním tváre a duše slovenskej dediny. Partnermi Dediny roka sú Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Združenie miest a obcí Slovenska, Spolok pre obnovu dediny, Národné osvetové centrum, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Vidiecky parlament na Slovensku a samosprávne kraje.

Tlačová správa

Štartuje 12. ročník Dediny roka

 

Bratislava, 18. január

V úvode nového roka 2023 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia ďalší ročník národného ocenenia Dedina roka, nad ktorým prevzal záštitu minister Ján Budaj. V rámci neho organizátori hľadajú výnimočné slovenské obce, ktoré dosahujú úspechy v rozvoji starostlivosti o vidiek, sú konkurencieschopné, dokážu prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie a pritom nezabúdajú ani na vlastné tradície a rozmanitosť kultúry.

Vidiecky priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou Slovenska. Prostredníctvom ocenenia Dedina roka už od roku 2001 spoznávame samosprávy, ktoré do svojho rozvoja vnášajú ojedinelé inovatívne a inšpiratívne riešenia, a to aj na úrovni starostlivosti o životné prostredie. „Slovenské obce a dediny sú významným partnerom štátu a neodmysliteľnou súčasťou verejnej správy. Aj vďaka zdrojom, ktoré poskytuje ministerstvo životného prostredia sa môžu rozvíjať a zlepšovať tak podmienky pre život obyvateľov. Preto som presvedčený, že majú čo ukázať. Vyzývam preto starostky a starostov, aby sa do boja o titul Dedina roka 2023 zapojili a predstavili úspechy svojej dediny, jej výnimočnosť, a tvorivosť jej obyvateľov,“ uviedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia (MŽP) Juraj Smatana.

Obec môže zapojením sa do národného ocenenia získať prestížny titul Dedina roka 2023 a zároveň možnosť reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990 organizuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny. Uzávierka prihlášok je 31. marca. Prihlásené obce posudzujú členovia Národnej hodnotiacej komisie počas mája až augusta. „Hodnotiaci proces prebieha na dvoch úrovniach – návštevou prihlásených obcí v území a záverečným rokovaním komisie. V septembri predstavíme verejnosti laureáta ocenenia Dedina roka a ďalších víťazov v kategóriách Dedina ako hospodár, Dedina ako klenotnica, Dedina ako maľovaná, Dedina ako partner,“ ozrejmil Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) s tým, že slávnostné odovzdávanie cien prebehne už tradične koncom roka.

Aktuálny ročník Dediny roka sa opäť rozhodla podporiť COOP Jednota Slovensko, s. d. Podľa predsedu predstavenstva Jána Bilinského jednou z možností, ako posunúť svoju obec ďalej, ako získať nové dôležité poznatky a v neposlednom rade aj finančný grant, je určite zapojenie do Dediny roka. „COOP Jednota Slovensko nie je generálnym partnerom tohto ocenenia náhodou. Pôsobenie na vidieku je prirodzenou súčasťou obchodnej politiky našej maloobchodnej siete. Z našich viac ako 2 000 predajní pôsobí väčšina práve na vidieku. Teda v lokalitách, ktoré konkurencia pre nízku rentabilitu nepovažuje za atraktívne. My si naopak myslíme, že vidiek má pre Slovensko nesmierny význam. Svojou rozmanitosťou v tradíciách, kultúre a vďaka svojmu prírodnému rázu sa výraznou mierou podieľa na dotváraní celkového obrazu našej krajiny,“ vysvetlil Ján Bilinský.

Po vzore posledného ročníka sa do organizácie podujatia v pozícii partnerov opätovne zapájajú aj všetky samosprávne kraje. Tie sú koordinátormi rozvojových aktivít vo svojom území, môžu motivovať obce k účasti, pomôcť im pri príprave prezentácie a programu počas návštevy hodnotiacej komisie. „Rozvoj vidieka po sociálnej, ekonomickej aj ekologickej stránke považujeme za kľúčový predpoklad napredovania Slovenska v ďalších dekádach jeho existencie. Navyše Dedinu roka vnímame ako skvelú príležitosť na propagáciu obcí a regiónov, v ktorých sa dobre žije domácim, pre návštevníkov z blízka aj z ďaleka,“ uzavrel predseda združenia samosprávnych krajov SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

 

Dedina roka zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, poukazuje na snahu slovenských dedín priblížiť sa progresu obcí na európskej úrovni so zachovaním tváre a duše slovenskej dediny. Vyhlasovateľmi Dediny roka sú  Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia. Partnermi Dediny roka sú Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Spolok pre obnovu dediny, Združenie miest a obcí Slovenska, Národné osvetové centrum, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Vidiecky parlament na Slovensku a samosprávne kraje. Všetky informácie o súťaži sú zverejnené na www.dedinaroka.sk. Uzávierka prihlášok je 31. marca 2023.

Tlačová správa vyhlásenie Dediny roka 2023(PDF, 252Kb)