Národná súťaž

NOVEMBER 2023

Vyhlásenie súťaže

MAREC 2023

Uzávierka prihlášok obcí do súťaže

APRÍL 2023

Stretnutie vyhlasovateľov a členov národnej hodnotiacej komisie

MÁJ – JÚN 2023

Hodnotenie obcí v území

JÚL – AUGUST 2023

Záverečné zasadnutie národnej hodnotiacej komisie

SEPTEMBER 2023

Vyhlásenie výsledkov súťaže

OKTÓBER – NOVEMBER 2023

Slávnostné odovzdávanie ocenení
Európska súťaž

Uzávierka prihlášok do európskej súťaže

Hodnotenie víťaznej obce (držiteľa titulu Dedina roka 2023) medzinárodnou komisiou

Záverečný ceremoniál odovzdávania ocenení