ĎAKUJEME ZA PREJAVENÝ ZÁUJEM. PRIHLASOVANIE DO 12. ROČNÍKA DEDINA ROKA BOLO UKONČENÉ. NIŽŠIE NÁJDETE POKYNY PRE PRIHLÁSENIE OBCE, PRIHLÁŠKU A FORMULÁR OBLASTI HODNOTENIA PRE PRÍSLUŠNÝ ROČNÍK. 

Vyplnenú, starostom podpísanú prihlášku spolu s vyplneným formulárom Oblasti hodnotenia je potrebné zaslať poštou na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Dedina roka 2023
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

a e-mailom na adresu: dedinaroka@sazp.sk

Termín uzávierky prihlášok je 31. 3. 2023

Prihlášku spolu s formulárom OBLASTI HODNOTENIA si uložte do svojho PC, kde ich môžete vyplniť.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom:

+421- 48 4374254, +421 907 850 138, dedinaroka@sazp.sk