Súťažné motto „budovanie mostov“

Nové motto 17. ročníka Európskej súťaže obnovy dediny je určené

Súťažné motto „budovanie mostov“

Súťažné motto „budovanie mostov“ odráža skutočnosť, že spôsob, ako reagovať na veľké výzvy našej doby, či už ide o klimatické zmeny, nedostatok zdrojov, digitálnu transformáciu alebo pandémiu, zahŕňa obrovský potenciál konfliktov a nebezpečenstvo hlbokého sociálneho rozdelenia. V európskych dedinách je ďalšou oblasťou konfliktu narastajúca heterogenita ich obyvateľov a prejavuje sa rôznymi, často až protichodnými požiadavkami na životný priestor niekoho. Motto má byť signálom, aby ste si zvolili cesty, ktoré vedú k sebe bez toho, aby ste stratili cieľ. V súlade s tým sa pozornosť sústreďuje na dediny a komunity, ktoré podporujú dialóg, hľadajú spoločné východiská a nachádzajú sociálne, ekonomicky a ekologicky zodpovedné riešenia pre mnohé úlohy, ktoré ukladá náš čas a špecifický priestor každého účastníka. Vyplýva z kritérií súťaže ARGE pre rok 2022.