Európska cena obnovy dediny 2018 pre Hinterstoder

St. Pölten, 26. jún 2018

Európsku cenu obnovy dediny 2018 získala obec Hinterstoder, ktorá preukázala najkomplexnejší súlad s aktuálnym mottom súťaže „myslieť dopredu“. Hornorakúska obec si hlavnú cenu súťaže prevezme 20.-22. septembra 2018 počas slávnosti v tirolskej obci Fliess. Medzinárodná interdisciplinárna a vysokokvalifikovaná porota vyzdvihla „mimoriadne vysokú kvalitu všetkých 23 účastníkov aktuálneho ročníka európskej súťaže“, medzi ktorými sa nestratil ani slovenský reprezentant. Obci Oravská Polhora udelila hodnotiaca komisia Európsku cenu obnovy dediny za komplexný, trvalo udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže.

Najkomplexnejší súlad s mottom súťaže preukázal Hinterstoder

O víťazovi Európskej ceny obnovy dediny 2018rozhodla porota na svojom záverečnom zasadnutí v St. Pölten. Po komplexnom posúdení zvolila za víťaza hornorakúsku obec Hinterstoder. Podľa hodnotiacej komisie „Hinterstoder ukazuje veľmi rôznorodo, ako sa zlepšenie kvality života v atraktívnej, inovatívnej a udržateľnej obci môže stať kľúčovým faktorom participatívneho rozvojového procesu. Dynamika a úspech sú rozhodne založené na živej diskusii,výmene názorov a kooperácií s vidieckym životným prostredím.“Z najrôznejších projektov realizovaných v Hinterstoderi pritom vyzdvihli vytvorenie prírodného priestoru –na základe rozvojového konceptu pre Stodertal, rededikáciu stavebných pozemkov v trávnatých oblastiach, obnovenie prírodného klenotu Schiederweiher, efektívne využitie endogénnych surovín na výrobu tepla, pre stavbu nevyužitej pošty na byty, výmenu verejného osvetlenia podľa energetickej účinnosti a bezpečnosti na cestách, vytvorenie spoločenských miestností s vysokou architektonickou hodnotou, posilnenie miestneho ekonomického potenciálu a ponuky pre turistov pod zastrešujúcou značkou „Hinterstoder pure“, podporu trvalo udržateľnej mobility pre miestnych obyvateľov a hostí, ako aj rôzne umelecké a kultúrne aktivity. V skratke: „Hinterstoder ukázal najkomplexnejší súlad s mottom súťaže “myslieť dopredu“”, zdôraznila na záver hodnotiaca komisia.

Hodnotiaca komisia ocenila aj ďalších 22 obcí
Okrem víťaznej obce Hinterstoder bolo ocenených ďalších 13 účastníkov, ktorí získali Cenu obnovy dediny za komplexný, udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže. Deväť účastníkov získalo Európsku cenu obnovy dediny za mimoriadne dosiahnuté výsledky vo viacerých oblastiach rozvoja dediny.Vzhľadom na nezvyčajne vysokú kvalitu obcí nebola tento rok po prvýkrát udelená Európska cena obnovy dediny za mimoriadne dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach rozvoja dediny, ani pochvalné uznanie. Celkové výsledky nájdete TU.
Cena obnovy dediny in Memorial Camille Gira
Na návrh Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) udelila porota poprvýkrát Cenu obnovy dediny in Memorial Camille Gira. Získala ju spolková obec Dolné Sasko Flegessen -Hasperde -Kleinsüntel za vynikajúci demokratický proces založený na základných princípoch, charakterizovaný globálnym zmyslom pre zodpovednosť a trvalo udržateľnú orientáciou. Týmto ocenením si pripomíname odkaz nedávno zosnulého luxemburského štátneho tajomníka Camilla Gira, primátora víťaznej obce Beckerich z roku 1996 a dlhoročného člena hodnotiacej komisie súťaže o Európsku cenu obnovy dediny.
Oravská Polhora zabodovala rozmanitým „myslením dopredu“
Slovensko reprezentoval v európskej súťaži vlaňajší víťaz národnej súťaže Dedina roka 2017. Oravská Polhora v nej získala Európsku cenu obnovy dediny za komplexný, trvalo udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže.Podľa hodnotiacej komisie si ju zaslúžila za komplexný, trvalo udržateľný a motto sledujúci rozvoj vynikajúcej kvality. „Oravská Polhora imponuje vynikajúcou občianskou angažovanosťou, expertmi zostavenou smerodajnou koncepciou rozvoja a ťažiskovou orientáciou na environmentálne vzdelávanie, ktoré začína už na základnej škole a je aplikované v širokom meradle. Zriadené vzdelávanie pre seniorov posilňuje prístupy vo vzdelávaní. Nadväzujúc na svetové dedičstvo gajdošov, sa obec stala centrom tejto kultúry. Snaží sa podporovať udržateľný cestovný ruch, pre ktorý sú významným potenciálom cyklotrasy a miestny liečivý prameň. S tým súvisí aj aktívne vytváranie pracovných miest v komerčnom sektore, čo pôsobí proti odchodu mladých. Dôležitou výzvou sú služby v sociálnej oblasti a výstavba bytov. Súlad s mottom sa prejavuje rozmanitým „myslením dopredu“ v mnohých oblastiach života obce“, uviedla v svojom hodnotení Oravskej Polhory hodnotiaca komisia.
Slávnostné odovzdávanie ocenení Európskej ceny obnovy dediny je vyvrcholením viacdenného podujatia spojeného s exkurziami, výstavami,kultúrnymi a kulinárskymi zážitkami. Veľký európsky festival sa uskutoční od 20. do 22. septembra 2018 vo víťaznej obci predchádzajúceho ročníkaeurópskej súťaže v tirolskom Fliesse.