12. ročník Dediny roka

Slovenská agentúra životného prostredia oficiálne spustila 12. ročník Dediny roka, nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia SR Ján Budaj. Vyhlasovateľmi Dediny roka sú Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia. Partnermi Dediny roka sú Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Spolok pre obnovu dediny, Združenie miest a obcí Slovenska, Národné osvetové centrum, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Vidiecky parlament na Slovensku a samosprávne kraje. Generálnym partnerom súťaže je COOP Jednota Slovensko, s. d., ktorý poskytne oceneným obciam finančné prostriedky viazané na realizáciu projektov pre podporu ich rozvoja. Hlavný mediálny partner je RTVS: Rádio Regina. Uzávierka prihlášok je 31. marca 2023.