Súťaž o Európsku cenu obnovy dediny 2016

Obec Spišský Hrhov postúpila do európskej súťaže ako víťaz národnej súťaže Dedina roka 2015, ktorú už po ôsmykrát na Slovensku vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Združenie miest a obcí Slovenska a Spolok pre obnovu dediny. Záštitu nad súťažou, ktorú organizovala už vyššie spomínaná SAŽP, prevzal prezident SR Andrej Kiska. Spišský Hrhov prezentoval príkladný rozvoj miestneho hospodárenia s využitím inovatívnych foriem podpory zamestnanosti, vzorovú starostlivosť o obec, krajinu a životné prostredie a racionálne využívanie lokálnych zdrojov. Zaujala aj zachovávaním vidieckej pospolitosti, partnerstiev, hmotného a nehmotného dedičstva, starostlivosťou o obyvateľov obce, ako aj realizáciou jedinečných aktivít vedúcich k harmonickému rozvoju obce.

Posudzovanie kritérií

V polovici júna (14. 6.) tohto roka navštívila Spišský Hrhov aj medzinárodná hodnotiaca komisia Európskej ceny obnovy dediny, ktorá posudzovala nielen napĺňanie tohtoročného súťažného motta „byť otvorený“, ale aj spôsob, akým komunity využili svoje prednosti a nedostatky na začiatku vývojového procesu, rovnako aj ich reakciu na vonkajšie riziká a šance.. Členovia hodnotiacej komisie v zastúpení Charles Konnen (Luxembursko), Klaus Juen (Rakúsko) a Marija Markes (Slovinsko) sa zaujímali o aktivity a projekty v oblasti hospodárskeho rozvoja, tvorby architektúry, rozvoja osídlenia a ekológie. Sledovali aj činnosť v rámci kultúrnych iniciatív, vzdelávacích aktivít, v oblasti občianskej angažovanosti, ako aj individuálnej iniciatívy.

Zaujímavá prezentácia

Obec pripravila pre hodnotiacu komisiu veľmi zaujímavú prezentáciu, ktorej každá časť začala „filmovou klapkou“. Úvod patril starostovi obce a základným informáciám o obci, jej aktivitách, združeniach a existujúcich partnerstvách. Cez živé vstupy občanov, ktorí prispeli do prezentácie svojimi príbehmi o tom ako sa im v Spišskom Hrhove žije, sa komisia oboznámila s výsledkami rôznorodých projektov. Po zastavení komisie v Reedukačnom centre – špeciálnom výchovnom zariadení, ktoré sídli v kaštieli, nasledovala prehliadka základnej a materskej školy. Hodnotiaca komisia veľmi ocenila jej citlivo navrhnutý areál, kde sa nachádza skleník, zelená strecha, arborétum, bylinková záhrada, jazierko so pstruhmi, tradičná pec na pečenie chleba, kompostovisko, hmyzie domčeky, letné kino, a rôzne iné objekty pre rozvoj a motiváciu detí k pozitívnemu prístupu k prírode. Ďalej mala komisia možnosť nahliadnuť i do súkromia rómskej rodiny, prehliadkou drevodomu, ktorý si rómovia aj vlastnoručne postavili. Prezentácia obce pokračovala návštevou ďalších zaujímavých objektov: kúpaliska, miestnej pekárne a denného stacionáru, či kováčskej dielne. Neobišli ani tvorbu detí zo základnej umeleckej školy v priestoroch bývalej sýpky, ktorú obec premenila na galériu. Komisiu zaujala i obecná firma – sociálny podnik, ktorého základnou ideou je „zamestnávanie pre ďalšie zamestnávanie“ teda jeho trvalé udržanie.

Pozitívne hodnotenie

Na záver sa členovia komisie spolu s občanmi presunuli naspäť na obecný úrad, kde každý z porotcov vyslovil svoj názor. Ako poznamenala Marija Markes: „Spišský Hrhov je príkladom dediny, kde vidno ako sa spolužitím a spoluprácou dá fungovať. Už zo zaslaných podkladov bolo zrejmé, že ide o zaujímavú dedinu, páčilo sa mi, že sa ciele dosiahli skôr ako sa plánovalo. Každý má rad úspech, no nie každému sa chce za úspechom utekať. Je dôležité pomáhať si, navzájom spolupracovať a podporovať talenty. Máte veľa plánov do budúcnosti, páči sa mi že sa chcete rozvíjať ďalej.“ Komisia obzvlášť vyzdvihla a vysoko hodnotila kvalitu školy a to, ako sa kladie dôraz na vzdelanie novej generácie obyvateľov. Takisto ocenila zručnosti u ľudí, ktoré obec využíva (remeselné zručnosti pri zatepľovaní budov, výstavbe pasívnych domov či solárnych panelov).
Na základe mimoriadnych výsledkov získal Spišský Hrhov nielen Európsku cenu obnovy dediny za mimoriadne výsledky vo viacerých oblastiach rozvoja dediny, ale aj mimoriadnu cenu za spolužitie všetkých skupín obyvateľov v obci. Je to obrovský úspech, pretože v rámci európskej súťaže boli dve ceny udelené prvýkrát.

Tihany centrom európskeho vidieka

V maďarskej obci Tihany, na brehu jazera Balaton, sa v dňoch 8. až 10. septembra 2016 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie 14. Európskej ceny obnovy dediny. Tihany zvíťazila v 13. ročníku Európskej ceny obnovy dediny v roku 2014 a preto je prirodzené, že sa na tri dni stala centrom európskeho vidieka a dejiskom nielen slávnostného odovzdávania ocenení, ale aj niekoľkodňového bohatého kultúrno-spoločenského programu, za účasti zástupcov 24 európskych krajín (16 národností) a regiónov. Jej obyvatelia sa tak na túto udalosť pripravovali celé dva roky. V predvečer slávnosti si v uličkách dediny rozložili svoje stánky domáci ľudoví majstri, všade navôkol bolo cítiť vôňu levandule. Okrem predaja remeselných výrobkov bolo možné ochutnať typické regionálne špeciality – domáce syry a vína, rybacie špeciality, miestny chrumkavý chlebík, typický pálivý maďarský guláš, či preslávené halászlé. Na každom rohu predvádzali svoje muzikantské, spevácke a tanečné schopnosti domáce aj zahraničné súbory až do neskorého večera.

Univerzálny „jazyk“

Účastníci súťaže o 14. Európsku cenu obnovy dediny 2016 sa počas druhého dňa slávnosti mali možnosť zúčastniť „Open Space“ diskusií, kde debatovali s porotcami o ich postrehoch a výsledkoch hodnotenia, o budúcnosti vidieckych regiónov, význame vzdelávania či o využívaní obnoviteľných zdrojov energie alebo o význame a potrebe zapájania mladej generácie do rozvoja obce. V popoludňajších hodinách vyvrcholila európska slávnosť vidieka pozdravmi v 9 jazykoch súťažiacich obcí, čítaním hodnotení a ocenení v jazyku tej – ktorej dediny a samotným odovzdaním cien z rúk predsedu krajinskej vlády Dolného Rakúska a čestného predsedu Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny – Erwina Prölla, štátneho tajomníka pre rozvoj pôdohospodárstva a vidieka v Maďarsku – Miklósa Zsolta Kisa a viceprezidenta Európskej pracovnej skupiny pre rozvoj vidieka a obnovu dediny v Poľsku – Ryszarda Wilczyńského. Spoločenský večer len zdôraznil kultúrnu rôznorodosť a zároveň blízkosť národov a regiónov Európy – univerzálnym jazykom bola hudba a gastronómia. Všetky súťažiace obce sa vo svojich stánkoch prezentovali svojimi regionálnymi špecialitami, hudobníci z rôznych regiónov dokázali spoločne muzicírovať. Spišský Hrhov svojou srdečnosťou, spontánnosťou a hrou na fujare budil zaslúženú pozornosť. Veľkému úspechu sa tešila aj „Hrhovská medovina“.
Tretí deň slávnosti patril zaujímavým exkurziám do blízkeho okolia. Počasie prialo a celé tri dni mohli návštevníci využiť na prehliadku ukážok dobrej praxe – inovatívnych riešení obce Tihany, či už počas plavby loďou po jazere Balaton alebo pri prehliadke Benediktínskeho opátstva, alebo levanduľovej manufaktúry.

Blíži sa 9. ročník národnej súťaže Dedina roka, ktorý bude vyhlásený v roku 2017. Na prahu tohto ročníka želáme všetkým šikovným obciam veľa chuti a guráže zapojiť sa do tejto súťaže a pochváliť sa so svojimi výsledkami. Nech je úspech Spišského Hrhova povzbudením a motiváciou nielen doma na Slovensku, ale aj v Európe.

Ďalšie informácie k priebehu 14. ročníka Európskej ceny obnovy dediny 2016 nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.