Výsledky súťaže Dedina roka 2017

1. miesto:           Oravská Polhora (okres Námestovo)
2. miesto:           Zemné (okres Nové Zámky)
3. miesto:           Blatnica (okres Martin)

Dedina ako hospodár
Spišské Tomášovce (okres Spišská Nová Ves)
„Za dlhodobo vyrovnaný a koncepčný prístup k vytváraniu priaznivých podmienok pre dynamický socioekonomický a spoločenský rozvoj obce“

Dedina ako maľovaná
Miklušovce (okres Prešov)
„Za kreatívne dotváranie harmonického vzhľadu dediny s dôrazom na detail“

Dedina ako klenotnica
Hronsek (okres Banská Bystrica)
„Za príkladnú súčinnosť pri starostlivosti o pamiatky hmotného kultúrneho dedičstva a ich využívanie v aktivitách obce a rozvoji turizmu“

Pohorelá (okres Brezno)
„Za udržiavanie jedinečného nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na naturel, miestnu hrdosť a tradičnú ľudovú kultúru“

Dedina ako pospolitosť
Nižná Voľa (okres Bardejov)
„Za súdržnosť a zanietenosť obyvateľov v udržiavaní tradičnej dedinskej pospolitosti, miestnej hrdosti, záujmovej a spolkovej činnosti“

Dedina ako partner
Čirč (okres Stará Ľubovňa)
„Za iniciatívnu realizáciu obecnej a nadobecnej spolupráce na všetkých úrovniach partnerstiev“

Nižný Hrušov (okres Vranov nad Topľou)
„Za intenzívne budovanie a udržiavanie partnerstiev, strategické a koncepčné smerovanie obce“

Dedina ako hostiteľ
Vinné (okres Michalovce)
„Za využívanie prírodných a kultúrno-historických daností územia v prospech rozvoja cestovného ruchu, pri zohľadňovaní záujmov a prosperity miestnych obyvateľov“

Dedina ako záhrada
Ocenenie nebolo udelené

Mimoriadna cena
Horný Tisovník (okres Detva)
„Za znovuobjavenie a obnovu ľudových náhrobníkov a rozvíjanie duchovného odkazu minulosti“

Cena GP COOP Jednota s.d.
Bátovce (okres Levice)
„Za oživenie komunitného života obyvateľov dediny a snahu o rozvíjanie nových tradícií“

Internetové hlasovanie verejnosti vyhrala obec Čirč (okres Stará Ľubovňa)