Návšteva členov poroty Európskej ceny obnovy dediny v obci Korňa

Obec Korňa (okres Čadca) navštívili dňa 22. apríla 2024 členovia hodnotiacej komisie Európskej ceny obnovy dediny. Kysucká obec získala právo reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži potom, čo získala titul v národnom ocenení Dedina roka 2023.

Organizátorom európskej súťaže je Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny. Okrem hlavného ocenenia Európskej ceny obnovy dediny môžu nominované obce získať aj ďalšie ocenenia za udržateľný rozvoj, mimoriadne kvality a dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach rozvoja dediny.

Naplnenie súťažného motta pre aktuálny ročník “V ústrety budúcnosti” je nosným kritériom hodnotenia dediny. Toto motto zohľadňuje skutočnosť, že veľké výkyvy posledných rokov a obrovské výzvy, s ktorými sme boli konfrontovaní, zanechali hlboké stopy. Na mnohých miestach zostali následky ako pesimizmus, spoločenský zmätok a paralyzujúci strach.  Motto „V ústrety budúcnosti“ chce byť preto signálom, že okrem hrozieb by sme mali s odvahou a nadšením pre budúcnosť rozpoznať a využiť aj príležitosti, ktoré sú charakteristické pre formovanie vlastného životného priestoru.

Obec Korňa mala v súťaži vyčlenený časový priestor na prezentáciu obce, počas ktorého sa snažila členom komisie predstaviť aktivity a projekty v oblasti hospodárskeho rozvoja, tvorby architektúry a rozvoja cestovného ruchu. Členovia hodnotiacej komisie navštívili unikátne odľahlé osady, mali možnosť vidieť múr histórie, mariánske pútnické miesto Živčáková, obecnú včelnicu. Na všetkých zastaveniach ich vrelo privítali obyvatelia obce z miestnych spolkov a združení.

O víťazovi európskej súťaže a ďalších ocenených obciach rozhodne porota na záverečnom spoločnom hodnotení v júli. Slávnostné udeľovanie ocenení Európskej ceny za obnovy dediny 2024 sa uskutoční v septembri 2024 v obci Stadtschlaining (Rakúsko).

Obec Korňa zaujala aj RTVS. Pozrite si video z návštevy komisie.

https://spravy.rtvs.sk/wp-content/uploads/2024/04/Obec-Korna-sa-chce-stat-europskou-dedinou-roka.-Navstivila-ju-hodnotiaca-komisia.mp4#t=0.01