Stadtschlaining

17. Európsku cenu za obnovu dediny získala rakúska obec Stadtschlaining

Európsku cenu za obnovu dediny 2022 získala rakúska obec Stadtschlaining

Obec Stadtschlaining, Burgenland, Rakúsko, získala Európsku cenu obnovy dediny 2022 pod mottom “Budovanie mostov”. Výnimočne vysoká úroveň 21 prihlásených projektov, takmer úplne nová medzinárodná porota predznamenali novú éru hodnotenia s osobitným dôrazom na metodiku, stratégiu a cestu rozvoja. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v máji 2023 v obci Hofheimer v Bavorsku.

Súťaž o Európsku cenu obnovy dediny 2022 pod mottom Budovanie mostov pozná víťaza: stala sa ním obec Stadtschlaining. Interdisciplinárna medzinárodná komisia o tom rozhodla na záverečnom hodnotiacom stretnutí Mníchove.

“Jedinečnou prednosťou a výnimočnou charakteristikou obce Stadtschlaining je jeho prístup k téme pokojného a vďačného spolužitia, kultúry, mieru a pozitívneho riešenia konfliktov, ako aj integrácie a inklúzie, inšpirované centrom známym na národnej i medzinárodnej úrovni ako Friedensburg. Obec Stadtschlaining sa nachádza v okrese Oberwar. Obec sa so svojimi piatimi štvrťami vyznačuje komplexným procesom obnovy, ktorý zahŕňa najrôznejšie oblasti, a zaujme množstvom vzájomne prepojených projektov a opatrení. Osobitým spôsobom napĺňa motto súťaže “Budovanie mostov”. Okrem nespočetných sociálnych projektov vyniká príkladným zaobchádzaním s cennou historickou štruktúrou budov, ktoré sa prejavuje vo viacerých úspešných projektoch renovácie a revitalizácie. Výnimočné sú aj prostriedky obce na obsadzovanie voľných pracovných miest, rad opatrení v oblasti ochrany klímy, prírody, zdrojov a životného prostredia, umelecké a kultúrne iniciatívy, ako aj projekty na neustále zlepšovanie miestnej ponuky a kvality života obyvateľov vo všeobecnosti, ” uvádza sa okrem iného v hodnotení hodnotiacej komisie.

Nová porota ohlasuje novú éru hodnotenia
Okrem Stadtschlainingu sa do zlatej kategórie, ktorá zahŕňa dediny vyznačujúce sa komplexným, udržateľným rozvojom vynikajúcej kvality v súlade s mottom súťaže, dostalo päť ďalších účastníkov. Deväť účastníkov získalo striebornú Európsku cenu obnovy dediny, šesť účastníkov bolo ohodnotených bronzom. Pochvalné uznanie nebolo udelené.

Dvadsaťčlenná komisia zložená z odborníkov z viacerých európskych krajín bola nadšená mimoriadne vysokou úrovňou prihlásených projektov. Do súťaže o Európsku cenu obnovy dediny boli totiž prihlásené absolútne špičkové projekty z rôznych krajín a regiónov, ,ktoré sa týkali perspektívnych rozvojových procesoch, preto aj najmenšie nedostatky mohli rozhodnúť o zlate a striebre. “V minulosti by boli takmer všetci tohtoroční účastníci zaradení do najvyššej kategórie, preto je len ťažko možné porovnávať hodnotenie s hodnotením dedín alebo obcí vyhodnotených v predchádzajúcich súťažiach,” vysvetľuje Theres Friewald-Hofbauer, výkonná riaditeľka Európskej pracovnej skupiny pre rozvoj vidieka a obnovu dediny, ktorá organizuje Európsku cenu obnovy dediny každé dva roky od roku 1990.
Medzinárodná komisia, ktorej mnohí členovia sa tejto úlohy tento rok zhostili po prvýkrát, sa osobitne zamerala aj na proces ako taký, podrobnejšie na východiskové podmienky komunity a vývoj, ktorý v týchto podmienkach prebiehal. Väčší dôraz kládla na stratégie, metodiku, kvalitu občianskej participácie a interakciu rôznych aktérov v zúčastnených obciach a komunitách.
Slávnostné odovzdávanie cien, ktoré bude vyvrcholením súťaže, sa uskutoční v máji 2023 vo víťaznej obci predchádzajúceho ročníka – v bavorskej obci Hofheimer Land v Nemecku. Pre návštevníkov bude pripravený bohatý program s exkurziami do okolia, výstavami, kultúrnymi a kulinárskymi zážitkami.

Kláštor pod Znievom získal bronzovú Európsku cenu obnovy dediny 2020 za viacero mimoriadne presvedčivých rozvojových projektov.
V obci Kláštor pod Znievom sa po začatí rozvojového procesu v roku 2015, podarilo v spoluprác s novým vedením obce a jej obyvateľmi vytvoriť plán rozvoja a spustiť komplexný program obnovy infraštruktúry, verejných budov, zdravotnej starostlivosti, protipovodňovej ochrany a ochrany životného prostredia. Okrem toho bol zavedený systém separovaného odpadového hospodárstva a plnenie miestnej minerálnej vody do recyklovateľných fliaš. Investuje sa do moderného a kvalitného vzdelávania v materských a základných školách. Na oživení hospodárstva sa podieľa pestovanie liečivých rastlín, príprava oleja, miestna mliekáreň a pekáreň.Tieto aktivity posilňujú regionálny marketing a cestovný ruch. Dotácie, ktoré obec nadobudla na rozsiahle investície, sú pozoruhodné. Občianske združenie Dobrý pastier sa v budove kláštora stará o približne 400 ľudí bez domova. Nachádzajú tu zamestnanie a sú začlenení do poľnohospodárstva, ako aj do údržby verejných priestranstiev. Občianske združenie Brieždenie zriadilo útulok pre ženy. V obci je približne 16 združení, ktoré organizujú kultúrne a športové podujatia pre všetkých občanov.

Ďalšie informácie vám poskytne Theres Friewald-Hofbauer, výkonná riaditeľka ARGE
e-mail: friewald@landentwicklung.org; tel.: +43 2275 93080

Tlačová správa (.PDF, 815 kB)

Zoznam ocenených obcí v ECOD 2022 (.PDF, 438 kB)

Stadtschlaining
Stadtschlaining (zdroj: wikipédia)