Výsledky súťaže Dedina roka 2015

1. miesto:      Spišský Hrhov (okres Levoča)
2. miesto:     Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom)
3. miesto:     Kapušany (okres Prešov)

Dedina ako hospodár
Muránska Dlhá Lúka (okres Revúca)
„Za oživenie a zhodnotenie jestvujúceho stagnujúceho potenciálu uplatňovaním netradičných metód a foriem v zložitých ekonomických a sociálnych podmienkach“

Dedina ako maľovaná
Ocenenie nebolo udelené

Dedina ako klenotnica
Klátova Nová Ves (okres Partizánske)
„Za príkladnú starostlivosť o pamiatky hmotného kultúrneho dedičstva a ich využívanie v aktivitách obce a rozvoji turizmu“

Lúčky (okres Ružomberok)
„Za udržiavanie a rozvíjanie nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na autenticitu tradičnej ľudovej kultúry a odkaz budúcim generáciám“

Dedina ako pospolitosť
Dúbrava (okres Levoča)
„Za súdržnosť a zanietenosť obyvateľov malej obce v udržiavaní tradičnej dedinskej pospolitosti, miestnej hrdosti, záujmovej a spolkovej činnosti a regionálnej spolupráce“

Dedina ako partner
Tuchyňa (okres Ilava)
„Za iniciatívnu realizáciu projektov na všetkých úrovniach partnerstiev a aktívnu účasť občanov pri smerovaní rozvoja územia“

Dedina ako hostiteľ
Vyhne (okres Žiar nad Hronom)
„Za využitie prírodných a kultúrnych daností obce a okolia v prospech rozvoja služieb cestovného ruchu pre domácich a zahraničných hostí pri zohľadňovaní záujmov a prosperity miestnych obyvateľov“

Dedina ako záhrada
Jablonka (okres Myjava)
„Za dlhodobú starostlivosť o krajinu so zachovaním pôvodného kopaničiarskeho prostredia“

Mimoriadna cena
Píla (okres Pezinok)
„Za výnimočnú aktivizáciu ľudského potenciálu pri všestrannom rozvoji obce po prírodnej katastrofe“

Internetové hlasovanie verejnosti vyhrala obec Tuchyňa (okres Ilava).