Workshop Levice

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia (MŽP SR) organizuje workshop zameraný na riešenie aktuálnych tém. Uskutoční sa v dňoch 7.- 8. júna 2022 v priestoroch Strednej odbornej školy služieb v Leviciach. Workshop sa organizuje v rámci úlohy Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) a Dohovor o biologickej diverzite. Účasť na ňom je bezplatná.

Program workshopu nájdete na: workshop Levice 7.- 8. júna 2022