O titul Dedina roka 2021 zabojuje historicky najvyšší počet slovenských obcí

Slovenská agentúra životného prostredia
• Sekcia environmentalistiky Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica
• tel. +421 48 43 74 254, 162  sdrinfo@sazp.sk
• www.dedinaroka.sk 

Tlačová správa

O titul Dedina roka 2021 zabojuje historicky najvyšší počet slovenských obcí

 Banská Bystrica, 11. máj 2021

Súťaž Dedina roka má za sebou viac ako dvadsaťročnú tradíciu. Aktuálny, 11. ročník, priniesol viacero organizačných noviniek, čo sa stretlo s mimoriadnym záujmom. O titul Dedina roka 2021 bude súťažiť historicky najviac, až 29 slovenských dedín: Beckov, Blatnica, Budkovce, Buzica, Cigeľ, Dlhé Klčovo, Haláčovce, Halič, Hertník, Kapušany, Kladzany, Kláštor pod Znievom, Kocurany, Kolíňany, Lom nad Rimavicou, Ľubeľa, Lúčka, Priepasné, Pukanec, Radava, Sedliská, Štiavnické Bane, Stebník, Šumiac, Tuhár, Veľaty, Veličná, Veľké Chlievany a Vinosady.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja, historicky najvyšší záujem obcí v tejto súťaži potvrdzuje, že rozvoj vidieka a starostlivosť o vidiecke životné prostredie získava dôležitosť. „Samosprávy majú možnosť zviditeľniť svoj domov, nadviazať nové kontakty, vymieňať si skúsenosti, či hľadať inšpiráciu na ďalší rast. Živý a zdravý vidiek v kombinácii s trvalo udržateľným rozvojom sú jedinečnou príležitosťou, ako podporiť zelený reštart Slovenska,“ zdôraznil minister Budaj.

Obce teraz čaká to najdôležitejšie, zostaviť nápaditý a originálny program, ktorý predvedú členom Národnej hodnotiacej komisie. Jeho súčasťou bude prezentácia  úspechov dediny, jej výnimočnosť, kultúra, tvorivosť, respektíve tradície obyvateľov. Komisiu budú zaujímať aj inovatívne projekty, zamerané na proces starostlivosti o vidiecke životné prostredie, ktoré pomáhajú obci napredovať a rásť v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá je hlavným organizátorom súťaže ozrejmil najbližšie kroky. Podľa jeho slov sa v najbližších dňoch pripravuje prvé stretnutie Národnej hodnotiacej komisie, kde sa zostaví harmonogram hodnotenia obcí. „O víťazstvo budú bojovať obce až zo 7 krajov Slovenska, počas leta navštívime rozmanité územie, kde sa oboznámime s úspešnými postupmi pri obnove vidieka,“ podčiarkol generálny riaditeľ Maco.

Účasťou v Dedine roka obce nesúťažia len o titul a ocenenia v siedmich čiastkových kategóriách, ale aj o vecné ceny a finančné výhry. Prostriedky, viazané na realizáciu projektov pre podporu ich rozvoja, poskytne hlavný partner súťaže, a tým je COOP Jednota Slovensko, s. d. Vidiek podľa slov generálneho riaditeľa Jána Bilinského predstavitelia podniku vnímajú  ako významnú súčasť nášho kultúrneho a historického dedičstva. „Pre našu maloobchodnú sieť je pôsobenie v malých či väčších obciach prirodzené, rovnako aj podieľanie sa na ich zveľaďovaní. Dedina roka je zmysluplný projekt, ktorý obciam poskytuje výbornú príležitosť zviditeľniť sa a získať finančný grant pre svoj ďalší rozvoj. Zároveň

spája občanov v prospech dobrej veci, a preto ma teší, že COOP Jednota je jeho dlhodobou súčasťou. Verím, že zúčastnené subjekty budú inšpiráciou aj pre ďalšie obce“, doplnil.

Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Víťazná obec bude reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Podrobnejšie informácie o Dedine roka 2021 sú zverejnené na webovej stránke www.dedinaroka.sk.