17. ročník udeľovania Európskej ceny za obnovu dediny v bavorskej obci Hofheimer Land

Burgenlandská obec Stadtschlaining získala 17. Európsku cenu obnovy dediny. Aktuálny ročník sa niesol v znamení motta ,,budovanie mostov”. Organizátorom súťaže je Európska pracovná skupina pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE). Na slávnostnom odovzdávaní cien v bavorskej  obci Hofheimer, víťaza predchádzajúceho ročníka súťaže, sa zúčastnilo približne 600 ľudí z celej Európy – medzi nimi mnohí vysokopostavení politici, ale aj zástupcovia spoločností a podnikateľov z dvanástich krajín. Počas trojdňovej slávnosti sa prezentovali hostitelia aj účastníci. V rámci odborných prednášok a exkurzií sa vymenilo množstvo informácií, know-how, skúseností a v mnohých smeroch sa nadviazali kontakty naprieč regiónmi a hranicami.

,,Motto 17. ročníka Európskej ceny obnovy dediny ,,budovanie mostov” zohľadňuje skutočnosť, že riešenie veľkých výziev našej doby, či už ide o zmenu klímy, nedostatok zdrojov alebo digitálnu transformáciu, sú obrovským potenciálom vzniku konfliktov a hrozí, že rozdelí komunity.  Budovanie mostov je čoraz dôležitejšie v čase, keď sa rozdiely v spoločnosti a politike prehlbujú,uviedla na slávnostnom ceremoniáli Johanna Mikl-Leitnerová predsedníčka Európskej pracovnej skupiny pre rozvoj vidieka a obnovu dediny a krajská predsedníčka Dolného Rakúska.

Thomas Schmidt, saský štátny minister pre regionálny rozvoj a podpredseda ARGE, zdôraznil, že vidiecke oblasti sú oblasťami budúcnosti najmä v interakcii s mestami. Prvoradou úlohou politiky je umožniť trvalo udržateľný rozvoj – nie prostredníctvom nariadení zhora, ale prostredníctvom najflexibilnejšej a nebyrokratickej podpory, ktorá zahŕňa finančné príspevky, ale aj poskytovanie odborných posudkov. Predseda aliancie hostiteľských obcí Wolfgang Borst hovoril najmä o príležitostiach pre vidiecke komunity, ktoré pre dediny a malé mestá vytvára digitalizácia, ale aj energetická transformácia. Prosperujúci rozvoj však nie je vopred daný, ale vyžaduje si poctivé preskúmanie silných a slabých stránok, na základe toho nepretržitú prácu na realizácii vízií do budúcnosti. Predsedníčka poroty a profesorka urbanizmu na Anhaltskej univerzite v Dessau Nadja Häupl  zdôraznila nevyhnutnosť občianskej angažovanosti v rozvoji vlastného životného priestoru, ktorá môže ísť až tak ďaleko, že sa obyvatelia osobne podieľajú na finančných rizikách, ako je to v prípade viacerých obcí zapojených do súťaže Európska cena obnovy dediny 2022.

Vďaka pôsobivým a dojímavým prezentáciám s fotografiami o krajine, ľuďoch a projektoch súťažných obcí, ako aj niekoľkým umeleckým vystúpeniam bolo slávnostné odovzdávanie cien prehliadkou ,,Ligy majstrov”. Podujatie sledovalo množstvo ľudí online prostredníctvom livestreamu. Okrem množstva programových bodov bol počas troch dní pripravený aj pestrý kultúrny a kulinársky program, ktorý spoločne organizovali hostitelia a hostia. Hofheimer sa tak stal dejiskom veľkolepých stretnutí a festivalu.

Víťaz, obec Stadtschlaining, presvedčil na všetkých úrovniach

Víťazná obec Stadtschlaining dokázala konštruktívne formovať rozsiahle štrukturálne zmeny, ktoré prinieslo ukončenie formujúceho sa banského priemyslu, a vytvoriť tak nové vízie vďaka dôsledne realizovanému komplexnému procesu obnovy, ktorý sa prejavil v množstve veľkých i malých projektov. Výnimočnou charakteristikou je spôsob spracovania témy pokojného spolužitia,  inšpirovanej študijným centrom na medzinárodnej úrovni známym ako Friedensburg. V centre všetkých projektov, sociálno-kultúrnych zariadení, ale aj početných projektov v oblasti hospodárstva, poľnohospodárstva, cestovného ruchu, umenia a kultúry, mobility a ochrany zdrojov je vždy snaha o čo najväčšiu spravodlivosť voči všetkým obyvateľom bez ohľadu na ich vek, pohlavie, pôvod a názor. Zároveň týmto obyvateľom umožniť zdieľať budúcnosť v prostredí, v ktorom sa oplatí žiť.

Mimoriadne vysoká kvalita všetkých účastníkov

Členovia medzinárodnej poroty súťaže, ako aj výkonná riaditeľka ARGE Theres Friewald-Hofbauer sa zhodli na tom, že kvalita projektov a rozvojových procesov vo všetkých zúčastnených obciach bola vyššia ako kedykoľvek predtým. „Mnohé z obcí, ktoré sa dnes môžu tešiť zo striebra alebo bronzu, by ešte pred niekoľkými rokmi patrili medzi kandidátov na víťazov. Sme nadšení a tešíme sa  z pozitívneho trendu v rozvoji vidieka.

Súťaž o Európsku cenu obnovy dediny vyhlásila v roku 1990 Európska pracovná skupina pre rozvoj vidieka a obnovu dediny s cieľom podporiť výmenu skúseností, povzbudiť Európu k spoločnému rastu a upozorniť európsku verejnosť na celkový spoločenský význam vidieckych regiónov. Organizuje sa každé dva roky a vyzýva na to, aby sa do pozornosti dostali obzvlášť výnimočné a príkladné procesy rozvoja a obnovy vidieckych obcí.

Ďalšie informácie: Theres Friewald-Hofbauer, výkonná riaditeľka ARGE

e-mail: friewald@landentwicklung.org; tel.: +43 2275 93080