Dvanástka výnimočných obcí si prevzala ocenenia súťaže Dedina roka 2019

V rámci Slovenska je 2500 obcí  a ja si myslím, že každá z nich by mala čo ukázať, každá obec má niečo, čím je výnimočná, čím je iná. Takže by som chcel vyzvať obce, nech sa ukážu, nech sa odprezentuje Slovensko, “ týmito slovami sa obrátil  počas slávnostného odovzdávania ocenení jubilejného ročníka súťaže Dedina roka 2019 na všetky slovenské obce starosta Papradna Roman Španihel, ktorá je aktuálnym držiteľom tohto prestížneho titulu. Papradno privítalo 7. novembra 2019 v zmysle súťažných podmienok a pravidiel ako laureát súťaže na slávnosti zástupcov jej účastníkov a ďalších hostí spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP).

Za hlavného organizačného garanta súťaže všetkých privítal generálny riaditeľ SAŽP Richard Müller, ktorý zdôraznil, „ že už v roku 2001 bolo Slovensko ako člen Európskeho pracovaného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny po prvýkrát oslovené  delegovať svojho víťaza do európskej súťaže a tak reprezentovať našu krajinu. Vtedy sa ujal tejto zodpovednej povinnosti a zároveň skvelej príležitosti práve rezort životného prostredia. Ako nositeľ Programu obnovy dediny založil túto tradíciu pod záštitou ministra životného prostredia SR a odbornou a organizačnou garanciou poveril SAŽP. Súťaž má už svoju históriu počas ktorej potvrdila, že dediny dokážu aj v neľahkých podmienkach pracovať na svojom rozvoji, budovať  infraštruktúru, zlepšovať kvalitu životného prostredia, rozvíjať hospodárstvo a chrániť prírodné a kultúrne dedičstvo.“ Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Boris Susko vo svojom príhovore zagratuloval všetkým 23 zapojeným obciam do národnej súťaže, pričom zdôraznil, že jej cieľom je predovšetkým povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na udržateľnom rozvoji svojho domova s ohľadom na zachovanie tradičnej ľudovej kultúry, hrdosť na svoje korene a ducha dediny. „A hoci víťaz môže byť len jeden, ani snaha ďalších prihlásených obcí o skvalitnenie života obyvateľov by nemala byť prehliadnutá.“  Okrem absolútneho víťaza – obce Papradno, ktorá nás ako víťaz národnej súťaže bude reprezentovať na budúci rok v 16. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny, to boli Svätý Anton (okres Banská Štiavnica), ktorý skončil v súťaži druhý  a tretie Raslavice (okres Bardejov).

Spomenul aj obce, ktoré uspeli v  jednotlivých súťažných kategóriách: Dedina ako hospodár – Lúky (okres Púchov), Dedina ako maľovaná – Domaňovce (okres Levoča), Dedina ako klenotnica – Beluj (okres Banská Štiavnica) a Krivany (okres Sabinov), Dedina ako pospolitosť – Bolešov (okres Ilava), Dedina ako partner – Tvrdošovce (okres Nové Zámky), Dedina ako záhrada – Tvrdošovce (okres Nové Zámky). Na záver neopomenul ani obce Jesenské (okres Levice), Pobedim (okres Nové Mesto nad Váhom) a Dohňany (okres Púchov), ktoré získali mimoriadne ocenenia. Osobitne sa štátny tajomník Susko prihovoril obyvateľom víťaznej obce Papradno. „Získali ste pre svoju obec obrovskú prestíž a dokázali, že hoci na to možno niekedy zabúdame vidiek je skutočne podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou našej krajiny. Ukázali ste, aký význam ma pre vás zachovávanie prírodného dedičstva a dedičstva našich predkov. Pestrosť biodiverzity, zachovaná mozaiková krajina tunajších lesov, lúk a pasienkov je nielen dôvodom na hrdosť obyvateľov, ale aj na ich ochranu. Je dôležité, ale často aj veľmi náročné, prekročiť svoj tieň a uvedomiť si, že ochrana prírody nepozná hranice. Vaše cezhraničné partnerstvá na ochranu prírodného dedičstva sú jasným dôkazom toho, že keď sa chce, cesta sa vždy nájde. Bokom vo vašom prípade nezostalo ani racionálne využívanie miestnych zdrojov, či realizácia rôznorodých aktivít. No to, čo vás skutočne odlišuje od ostatných je príkladná spolková, klubová a záujmová činnosť vo vašej obci.  Súdržnosť vás, Papradňanov je ukážková. Želám si, aby sa táto súdržnosť, ktorá panuje vo vašej obci, ale aj sila a odhodlanie spojiť sa za dobrú vec, rozšírila po celom našom slovenskom vidieku.

Ocenené obce si počas slávnosti v Papradne prevzali  okrem tradičných smaltovaných tabúľ s názvom obce a s informáciou o udelenom ocenení v súťaži a vecných cien od jej vyhlasovateľov a partnerov, medzi ktorými bola aj záhradná technika,  aj  finančné  prostriedky  od  generálneho partnera súťaže viazané na realizáciu projektu zameraného na rozvoj a obnovu obce.  Slávnosti predchádzala prezentácia ocenených obcí spojená so sprievodným kultúrnym programom, ktorá sa uskutočnila v priestoroch medzi miestnym obecným úradom a kultúrnym domom v Papradne.

Súťaž Dedina roka 2019 vyhlásili Slovenská agentúra životného prostredia spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska. Záštitu nad podujatím prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos a jej generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, s. d.