Návšteva členov súťažnej poroty Európskej ceny obnovy dediny v obci Kláštor pod Znievom

Obec Kláštor pod Znievom (okres Martin) navštívia 13. októbra 2022 členovia hodnotiacej komisie Európskej ceny obnovy dediny. Obec získala právo reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži po tom, čo získala titul v národnej súťaži Dedina roka 2021.
Organizátorom európskej súťaže je Európske spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE). Okrem hlavného ocenenia Európskej ceny obnovy dediny môžu nominované obce získať aj ďalšie ocenenia za udržateľný rozvoj, mimoriadne kvality a dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach rozvoja dediny.
Naplnenie súťažného motta pre aktuálny ročník “budovanie mostov” je nosným kritériom hodnotenia dediny. V rámci súťaže je hodnotený aj spôsob, akým komunity využili svoje prednosti a nedostatky na začiatku vývojového procesu, rovnako aj ich reakcia na vonkajšie riziká a príležitosti. Členovia poroty sa budú zaujímať o špecifické aktivity a projekty v oblasti hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, tvorby architektúry, rozvoja osídlenia a ekológie. Tiež bude pre nich dôležitá činnosť v rámci kultúrnych iniciatív, vzdelávacích aktivít v oblasti občianskej angažovanosti, ako aj reagovanie na aktuálne spoločenské dianie.
O víťazovi európskej súťaže a ďalších ocenených obciach rozhodne porota na záverečnom spoločnom hodnotení na konci roka 2022 . Slávnostné udeľovanie ocenení Európskej ceny za obnovy dediny 2022 sa uskutoční v máji 2023 v bavorskej obci Hofheimer. Okrem slávnostného odovzdávania cien bude program spestrený exkurziami, kultúrnymi a kulinárskymi zážitkami s možnosťami na komunikáciu a výmenu skúseností.