18. Európsku cenu obnovy dediny získala česká obec Kostelní Lhota

Medzinárodná interdisciplinárna porota vybrala obec Kostelní Lhota za víťaza po komplexnom hodnotení na mieste a záverečnom hodnotiacom zasadnutí v Prahe.
„Mottom tohtoročnej súťaže je “V ústrety budúcnosti“ a zároveň je stelesnením diania v obci Kostelní Lhota, ktorá má približne 920 obyvateľov. Dedinská komunita je v centre diania a žije podľa moderných predstáv o ekológii, ochrane zdrojov, tvorbe hodnôt, stavebnej kultúre, vzdelávaní, kultúre a športe. Povodne v roku 2013 a suchá v rokoch 2015 až 2020 zvýšili uvedomelosť obyvateľov o potrebe udržateľného rozvoja dediny. Potrebné priestory sa prioritne vytvárajú v existujúcich budovách a na voľných priestranstvách podľa prísnych ekologických štandardov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a nádržami na zadržiavanie dažďovej vody,“ okrem iných dôvodov uviedla porota.

Okrem Kostelní Lhoty sa do zlatej kategórie dostalo ďalších deväť účastníkov, ktorí sa postavili pred aktuálne výzvy svojho životného prostredia s udržateľnými, inovatívnymi a modernými projektami a iniciovali holistické rozvojové procesy výnimočnej kvality, čím sa stali konečnými uchádzačmi o víťazstvo. Osem účastníkov získa Európsku cenu obnovy dediny v striebornej kategórii a traja budú ocenení v bronzovej kategórii. Všetci účastníci sa preukázali byť „hodnými ocenenia“.

V súťaži zostali iba špičkové projekty

20-členná porota, vrátane odborníkov z viacerých európskych krajín, vyjadrila nadšenie nad mimoriadne vysokou úrovňou prihlásených projektov; z rôznych krajín a regiónov sa prihlásili prakticky len absolútne špičkové projekty pre Európsku cenu obnovy dediny, ktoré sa nachádzajú v mimoriadne perspektívnych rozvojových procesoch, čo však sťažuje nájsť jediného víťaza. Už aj najmenšie „nedostatky“ vedú zvyčajne k udeleniu „iba“ striebra alebo bronzu. „Ešte pred niekoľkými rokmi by takmer všetci tohtoroční účastníci boli zaradení do najvyššej kategórie, čo je dôvod, prečo je tiež ťažké porovnávať s hodnotením dedín alebo obcí hodnotených v predchádzajúcich súťažiach,“ vysvetľuje Theres Friewald-Hofbauer, výkonná riaditeľka Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE), ktorá od roku 1990 každé dva roky organizuje Európsku cenu obnovy dediny.

Porota kládla pri hodnotení zvláštny dôraz na samotný proces, dôkladne skúmala počiatočné podmienky obce a rozvoj, ktorý nastal za týchto podmienok, kládla ešte väčšiu hodnotu na stratégie, metodiku, kvalitu občianskej účasti a spoluprácu rôznych aktérov v zúčastnených dedinách a obciach.

Mikl-Leitner: jeden víťaz, mnoho výhercov!

Ako uviedla predsedníčka ARGE a guvernérka Johanna Mikl-Leitner pred zasadnutím poroty, v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny 2024 nie sú žiadni porazení, práve naopak: „pretože spoznanie projektov rozvoja dedín na najvyššej úrovni a výmena skúseností po celej Európe robí zo všetkých účastníkov víťazov.“

Toto bude obzvlášť viditeľné na slávnostnom odovzdávaní cien od 12. do 14. septembra 2024 v obci, ktorá vyhrala predchádzajúcu súťaž, v meste Stadtschlaining, Burgenland, Rakúsko. Bude to vyvrcholenie viacdňového podujatia s exkurziami, výstavami, workshopmi a kultúrnymi stretnutiami a ukáže sa ako veľká európska oslava, kde bude motto „v ústrety budúcnosti“ v rôznych európskych regiónoch zreteľne viditeľné a iniciuje mnoho komunálnych partnerstiev a výmeny know-how.

Korňa a Čičmany sa umiestnili v striebornej kategórii Európskej ceny obnovy dediny 2024.

Ocenenie Európskej ceny obnovy dediny 2024 v striebornej kategórii je dôkazom tvrdej práce, odhodlania a spolupráce obyvateľov v oboch obciach. Tieto úspechy sú inšpiráciou pre vidiecke oblasti v Európe a ukazujú, že aj malé obce môžu dosiahnuť veľké veci. Dediny Korňa a Čičmany boli ocenené za výnimočný prístup v oblastiach ako sú udržateľný rozvoj, ochrana kultúrneho dedičstva a inovatívny prístup k miestnemu hospodárstvu.

Tlačová správa (.PDF, 1,2b MB)

Zoznam ocenených obcí v ECOD 2024 (.PDF, 452 kB)