Výsledky 14. Európskej ceny obnovy dediny

Tirolská obec Fließ ako víťaz súťaže Európska cena obnovy dediny 2016; vysoká kvalita všetkých 24 účastníkov súťaže; mimoriadna cena pre Spišský Hrhov (Slovensko); slávnostné odovzdávanie ocenení 8 – 10. september 2016 v Tihany, Maďarsko.

O víťazovi súťaže v Európskej cene obnovy dediny 2016 je rozhodnuté: vysokokvalifikovaná, interdisciplinárna a medzinárodná porota si na záverečnom zasadnutí v Mníchove po komplexnom posúdení za víťaza zvolila obec Fließ z rakúskeho Tirolska. „Fließ, zaujala hlavne svojím príkladným, predstaviteľmi obce iniciovaným, občanmi a odborníkmi podporovaným rozvojovým procesom, postavenom na existujúcich silných stránkach a príležitostiach. V centre príkladného rozvoja stojí účinná nízko energetická politika, moderná stavebná kultúra vrámci revitalizácie sídelného centra, vytváranie a udržiavanie vysokokvalitných zariadení a služieb, ktoré sú zamerané na potreby všetkých generácií a skupín obyvateľstva, podpora poľnohospodárstva, hospodárstva a zamestnanosti, podpora umenia a kultúry, ako aj starostlivosť a ochrana prírodnej a kultúrnej krajiny. Obec Fließ nad rámec svojich povinností a z vlastnej iniciatívy spolupracuje so správou Národného parku Kaunergrat, čoho výsledkom je odvážnejšia architektúra, vytvorenie kreatívnej cesty do školy, podpora integrácie a zapojenia utečencov do života obce. Súťažné motto „byť otvorený“ je v nej prežité a tým môže byť príkladom a vzorom pre ostatné obce“, poznamenáva nadšene Erwin Pröll –predseda krajinskej vlády Dolného Rakúska a čestný predseda Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE).

Zapojenie 24 vysoko kvalitných projektov z celej Európy
Mimoriadna cena pre Spišský Hrhov, Slovensko

Okrem víťaznej obce Fließ bolo ocenených ďalších 7 uchádzačov, ktorí získali cenu obnovy dediny za komplexný, udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže, 10 účastníkov bolo ocenených za mimoriadne dosiahnuté výsledky vo viacerých oblastiach rozvoja dediny, 6 sa teší z ocenenia za mimoriadne dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach rozvoja dediny. Z dôvodu vysokej kvality všetkých zapojených projektov nebolo v tomto ročníku udelené pochvalné uznanie.

Na záver hodnotenia sa komisia jednoznačne zhodla na udelení mimoriadnej ceny za spolužitie všetkých skupín obyvateľov v obci pre obec Spišský Hrhov. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa bude konať 8 – 10. septembra 2016 v maďarskej obci Tihany, (víťaz predchádzajúceho ročníka) na brehu jazera Balaton. Počas trojdňovej slávnosti sa môžu účastníci tešiť na bohatý program spojený s prezentáciou všetkých súťažiacich, folklórny večer, remeselný jarmok, program s kultúrnymi a kulinárskymi zážitkami.

Prípadné otázky:
Theres Friewald-Hofbauer, riaditeľka ARGE
E-Mail: info@landentwicklung.org
www.landentwicklung.org
Tel: +43 2742 28559

Výsledky súťaže o Európsku cenu obnovy dediny 2016

Európska cena obnovy dediny 2016

Fließ, Tirolsko, Rakúsko

Európska cena obnovy dediny za komplexný, udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže

Dobków (Swierzawa), Dolné Sliezsko, Poľsko
Hoetmar (Warendorf), Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko
Hoonhorst (Dalfsen), Overijssel, Holandsko Kirchberg an der Pielach, Dolné Rakúsko, Rakúsko
Klingenmünster (spoločenstvo obcí Bad Bergzabern), Porýnie-Falcko, Nemecko
Markt Stadtlauringen, Bavorsko, Nemecko
Naturpark OUR, Luxembursko

Európska cena obnovy dediny za mimoriadne dosiahnuté výsledky vo viacerých oblastiach rozvoja dediny

Behrungen (Grabfeld), Durínsko, Nemecko
Blauen, Baselland, Švajčiarsko
Großseelheim (Kirchhain), Hessensko, Nemecko
Gruyères, Freiburg, Švajčiarsko
Kadłub (Strzelce Opolskie), Opolské vojvodstvo, Poľsko
Kettenis (Eupen), Valónsko (nemecky hovoriace spoločenstvo), Belgicko
Kurtinig, Tridentsko-Horná Adiža/Južné Tirolsko, Taliansko
Lastrup, Dolné Sasko, Nemecko
Rammenau, Sasko, Nemecko
Spišský Hrhov, Prešovský kraj, Slovenská republika

Európska cena obnovy dediny za mimoriadne dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach rozvoja dediny

Blankensee, Meklenbursko-Pomoransko, Nemecko
Hohenseefeld (Niederer Fläming), Brandenbursko, Nemecko
Kateřinice, Zlínsky kraj, Česká republika
Krásná, Karlovarský kraj, Česká republika
Nagypáli, Zalianska župa, Maďarsko
Zappendorf, Sasko-Anhaltsko, Nemecko

Pochvalné uznanie

žiadny účastník