Priebeh súťaže ECOD 2018

O prestížnu Európsku cenu obnovy dediny 2018, pod aktuálnym mottom „myslieť dopredu“, sa uchádza 23 obcí z deviatich krajín, vrátane Slovenskej republiky

Členovia hodnotiacej komisie sa po prvom stretnutí k hodnoteniu obcí v Mníchove aktuálne pripravujú na osobné návštevy do všetkých prihlásených obcí. Po ukončení návštev, ktoré prebehnú v máji a júni, sa na záverečnom stretnutí v St. Pölten rozhodne o víťazovi. Slávnostné udelenie ceny je naplánované v septembri v Tirolsku (Rakúsko). Výsledky všetkých zúčastnených obcí budú zaznamenané v Online –Roadmap, v ktorej možno nájsť najlepšie európske projekty obnovy obcí.

Je obdivuhodné, že aj v dnešných časoch, keď slovo kríza paralyzuje mnohých, sú ľudia, ktorí aktívne posilňujú udržateľnosť svojho bezprostredného prostredia. Ide práve o ľudí, ktorí žijú v obciach a dedinách uchádzajúcich sa o 15. Európsku cenu obnovy dediny“,povedal počas prvého zasadnutia hodnotiacej komisie v Mníchove predseda poroty súťaže Charles Konnen (Luxembursko). Ďalej uviedol, že obdivuje s akou odvahou, tvorivosťou, vytrvalosťou a predvídavosťou, sú projekty prezentované. Je si istý, že tieto projekty budú trvale zvyšovať ekonomický potenciál, ekologickú kvalitu, solidaritu a kultúrnu identitu prihlásených dedín.

Organizátorom súťaže, ktorá má svoju históriu už od roku 1990, je Európske spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny. Okrem udelenia Európskej ceny obnovy dediny, ktoré získava víťazná obec, je možné získať aj ďalšie ocenenia. Patrí medzi ne ocenenie „za komplexný, udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže“, „za mimoriadne dosiahnuté výsledky vo viacerých oblastiach rozvoja dediny“, „za mimoriadne dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach rozvoja dediny“. Okrem plakiet a trofejí získajú všetky zúčastnené obce zápis do elektronickej mapy„Roadmap“, v ktorej možno nájsť najlepšie európske lokality obnovy obcí a zobraziť ich na virtuálnej mape kliknutím myšou. V rámci súťaže bude hodnotený spôsob, akým komunity využili svoje prednosti a nedostatky na začiatku vývojového procesu, rovnako aj ich reakcia na vonkajšie riziká a šance. Ide o špecifické aktivity a projekty v zmysle hospodárskeho rozvoja, tvorbu moderných sociálnych zariadení, architektúru, rozvoj osídlenia, ekológiu a dodávky energie, ako aj kultúrne iniciatívy a pokročilé vzdelávacie aktivity. Rovnako dôležité budú zvolené metódy a stratégie vedúce k integrácií, udržateľnosti, občianskej angažovanosti, ale aj individuálna iniciatíva a ochota spolupracovať. Súťažné motto „myslieť dopredu“ je možné chápať ako pozvanie, výzvu otvoriť sa pre nové, neznáme a neobyčajné, priniesť obnovu a prekročiť svoje medze. Spoločenskú rôznorodosť by obce nemali vnímať ako hrozbu, ale ako prínos.

Členovia medzinárodnej a interdisciplinárnej poroty navštívia počas mája a júna 2018 každého účastníka súťaže s cieľom získať predstavu o živote a aktivitách v prihlásených obciach. Na ďalšom zasadnutí hodnotiacej komisie sa po záverečnom posudzovaní rozhodne o víťazovi a ocenených. Výsledky budú účastníkom a verejnosti oznámené začiatkom júla. Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutoční 21. septembra 2018 v rakúskej obci Flieβ v Tirolsku.

Počas slávnosti s bohatým programom odovzdá ocenenie víťazovi ročníka 2018hostiteľská obec, víťaz predchádzajúceho ročníka súťaže Európska cena obnovy dediny.

 „Cieľom tejto súťaže je udeliť uznanie dedinám a obciam, ďalej ich motivovať a posilniť výmenu skúseností s ostatnými vidieckymi spoločenstvami v Európe. Okrem iného, chceme povzbudiť ďalšie obce a regióny, aby napodobnili prihlásené obce, zvýšiť povedomie verejnosti o celkovom spoločenskom význame a integrácii vidieckych regiónov v Európe,“ vysvetľuje Theres Friewald-Hofbauer, obchodná riaditeľka Európskeho pracovného spoločenstva (ARGE) pre rozvoj vidieka a obnovu dediny.