Pre európske obce je dôležité nájsť Miestne odpovede na globálne výzvy

Dvadsaťšesť účastníkov z dvanástich krajín, vrátane Slovenskej republiky, súťaží o prestížne ocenenie Európska cena obnovy dediny 2020, ktoré sa nesie v duchu motta Miestne odpovede na globálne výzvy. Medzinárodná a interdisciplinárna porota začala proces viacstupňového hodnotenia na prvom stretnutí v Prahe začiatkom septembra, ktoré sa pre COVID – 19 uskutočnilo oproti plánu o niekoľko mesiacov neskôr. Pokračovať bude v nasledujúcich týždňoch návštevami v súťažiacich obciach. Kedy a v akom kontexte sa bude slávnostné odovzdávanie cien pre rok 2020 v hornorakúskej obci Hinterstoder (víťaz z roku 2018) konať, závisí od vývoja pandémie. Pravdepodobne bude rozhodnutie prijaté začiatkom leta 2021.  Najúspešnejší účastníci sa môžu tešiť na zaznačenie do Online-Roadmap, medzi najlepšie projekty rozvoja dediny a komunity v Európe.

Najmä v časoch, keď sa zdá, že slovo kríza mnohých paralyzuje, znepokojuje či deprimuje, má neoceniteľnú hodnotu, keď ľudia prevezmú iniciatívu a aktívne posilnia budúcu životaschopnosť svojho bezprostredného životného priestoru. Presne to sa deje v obciach zúčastnených v súťaži o 16. Európsku cenu obnovy dediny“, uviedol predseda Európskeho pracovného spoločenstva ARGE pre rozvoj vidieka a obnovu dediny Erwin Pröll, počas prvého hodnotiaceho stretnutia v Prahe, začiatkom septembra. Zároveň dodal, že „je pôsobivé koľko odvahy, tvorivosti, vytrvalosti, vízie a otvorenosti sa uplatňuje v projektoch, ktoré udržateľným spôsobom upevňujú ekonomický potenciál, ekologickú kvalitu, sociálnu súdržnosť a kultúrne bohatstvo dedín“.

Vstup do virtuálnej „Roadmap“

Organizátorom súťaže, ktorá sa od roku 1990 udeľuje každý druhý rok, je Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE). Okrem Európskej ceny obnovy dediny, ktorá je vyhradená pre absolútneho víťaza a tradičných čestných uznaní, budú v tomto ročníku súťaže najúspešnejším obciam udelené aj zlaté, strieborné a bronzové ocenenia. Okrem trofejí a plakiet bude pre nich odmenou aj ich zaradenie do virtuálnej Roadmap s najlepšími európskymi rozvojovými projektmi obcí.

Členovia poroty súťaže sa pokúsia navštíviť všetky zúčastnené obce v najbližších týždňoch a v prvej tretine roku 2021, kedy navštívia aj nášho víťaza národnej súťaže – obec Papradno.  Pri hodnotení  budú posudzovať ako zúčastnená komunita reagovala na identifikované silné a slabé stránky, ako aj na vnútorné a vonkajšie nebezpečenstvo a príležitosti. Ide o konkrétne opatrenia z hľadiska hospodárskeho rozvoja, vytvárania súčasných sociálnych zariadení, architektúry, rozvoja osídlenia, ekológie a dodávok energie, ktoré by sa mali vyznačovať holistickým a udržateľným prístupom, ako aj účasťou a spoluprácou.

Motto súťaže Miestne odpovede na globálne výzvy zohľadňuje skutočnosť, že každé miesto, dokonca aj najmenšie sídlisko, má nadregionálny význam a v mnohých prípadoch aj vplyv na globálny vývoj, či už ide o nebezpečenstvá alebo príležitosti. Mimochodom presvedčila nás o tom aj koronavírus. Devízou by malo byť poznanie, aké pred nami stoja výzvy a ako im budeme čeliť. V súlade s tým kladie motto osobitný dôraz aj na tie komunity, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť nad svoje vlastné horizonty a v rámci svojich možností nachádzajú odpovede na veľké otázky 21. storočia, ktoré prispievajú k zlepšeniu života na našej planéte.

Cieľom súťaže je potvrdiť odhodlanie vidieckych spoločenstiev, motivovať ďalšími aktivitami a podporovať výmenu skúseností s ostatnými vidieckymi komunitami v Európe. Ďalej chceme povzbudiť dediny a regióny, aby napredovali a upozorňovali európsku verejnosť na význam vidieckych regiónov pre spoločnosť ako celok a v neposlednom rade posilniť spoločný európsky rast“, vysvetľuje Theres Friewald-Hofbauer, výkonná riaditeľka európskeho spoločenstva pre rozvoja vidieka a obnovu dediny (ARGE).

Viac informácií:

Theres Friewald-Hofbauer

Europäische ARGE Landentwicklung & Dorferneuerung

friewald@landentwicklung.org

www.landentwicklung.org