Návšteva členov súťažnej poroty Európskej ceny obnovy dediny v obci Spišský Hrhov

Obec Spišský Hrhov (okres Levoča) navštívili 14. júna 2016 členovia súťažnej poroty Európskej ceny obnovy dediny. Východoslovenská obec získala právo reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži potom, čo získala titul v národnej súťaži Dedina roka 2015.

Organizátorom európskej súťaže je Európske spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny. Okrem hlavného ocenenia Európskej ceny obnovy dediny môžu nominované obce získať aj ďalšie ocenenia za udržateľný rozvoj, mimoriadne kvality a dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach rozvoja dediny.

Naplnenie súťažného motta pre aktuálny ročník “byť otvorený” je nosným kritériom hodnotenia dediny. V rámci súťaže je hodnotený aj spôsob, akým komunity využili svoje prednosti a nedostatky na začiatku vývojového procesu, rovnako aj ich reakcia na vonkajšie riziká a šance. Členovia poroty sa zaujímali o špecifické aktivity a projekty v oblasti hospodárskeho rozvoja, tvorby architektúry, rozvoja osídlenia a ekológie. Tiež bola pre nich dôležitá činnosť v rámci kultúrnych iniciatív, vzdelávacích aktivít a v oblasti občianskej angažovanosti, ako aj individuálnej iniciatívy.

Obec Spišský Hrhov mala rovnako ako každý kandidát v súťaži vyčlenený časový priestor 4 hodiny na prezentáciu obce, počas ktorého sa snažila členom komisie predstaviť život a aktivity v obci. Hodnotenie oficiálne začalo powerpointovou prezentáciou o obci a realizovaných projektoch. Následne sa komisia presunula do samotnej obce a priamo na mieste spoznala predtým spomínané projekty. Okrem prehliadky obecných budov, organizácií, zariadení, kultúrnych pamiatok a architektúry obce mohli členovia poroty osloviť obyvateľov a zúčastnených, ktorí sa pričinili o rozvoj a obnovu obce v rôznych oblastiach. Prezentácia obce a komunikácia s členmi poroty prebiehala v nemeckom jazyku.

O víťazovi európskej súťaže a ďalších ocenených obciach rozhodne porota na záverečnom spoločnom hodnotení a začiatkom júla oficiálne oznámi verejnosti výsledky súťaže. Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutoční 9. septembra 2016 v maďarskej obci Tihány. Reportáž zo samotného hodnotenia obce bude po hodnotení dostupná na stránke www.obnovadediny.sk a publikovaná v odborno-náučnom časopise Enviromagazín č. 4/2016.

Slovenský zástupca, obec Spišský Hrhov, čestne odprezentoval seba a región Spiš a právom obhájil titul Dedina roka 2015 na európskej úrovni.