Hinterstoder si prevezme Európsku cenu obnovy dediny 2018

Zástupcovia tejto hornorakúskej obce si ju slávnostne prevezmú v tirolskej obci Fließ, ktorá je víťazom predchádzajúceho ročníka súťaže, 21. septembra 2018. Slovenský zástupca – obec Oravská Polhora prevezme Európsku cenu obnovy dediny 2018 za komplexný, trvalo udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže.

Medzinárodná porota ocenila vynikajúci občiansku vybavenosť Oravskej Polhory, ako aj jej orientáciu na environmentálne vzdelávanie, ktoré začína na základnej škole. Obec sa snaží podporovať udržateľný cestovný ruch, pre ktorý sú významným potenciálom cyklotrasy a miestny liečivý prameň. S tým súvisí aj aktívne vytváranie pracovných miest v komerčnom sektore, čo pôsobí proti odchodu mladých obyvateľov z obce.

Obec Oravská Polhora (okres Námestovo), víťaz národného ročníka súťaže Dedina roka 2017, nominovala na Európsku cenu obnovy dediny Slovenská agentúra životného prostredia. Okrem organizácie národnej súťaže má táto odborná organizácia svoje zastúpenie aj v medzinárodnej porote súťaže a aj na samotnom slávnostnom odovzdávaní.

Víťaz hlavnej ceny – obec Hinterstoder zapôsobila na porotu hlavne tým, ako sa zlepšenie kvality života v atraktívnej, inovatívnej a udržateľnej obci stalo kľúčovým faktorom participatívneho rozvojového procesu. Z realizovaných projektov vyzdvihla vytvorenie prírodného priestoru na základe rozvojového konceptu pre Stodertal, rededikáciu stavebných pozemkov v trávnatých oblastiach, obnovenie prírodného klenotu Schiederweiher, efektívne využitie endogénnych surovín na výrobu tepla, ďalej prestavbu nevyužitej pošty na byty, výmenu verejného osvetlenia, vytvorenie spoločenských miestností s vysokou architektonickou hodnotou. Ďalej porota poukázala na posilnenie miestneho ekonomického potenciálu a ponuky pre turistov pod značkou Hinterstoder pure, podporu trvalo udržateľnej mobility, ako aj rôzne umelecké a kultúrne aktivity.

Okrem víťaznej obce Hinterstoder bolo ocenených ďalších 13 uchádzačov, ktorí získali cenu obnovy dediny za komplexný, udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže. Deviatim účastníkom porota udelila cenu za mimoriadne dosiahnuté výsledky vo viacerých oblastiach rozvoja dediny. Na základe vysokej kvality projektov a prezentácií všetkých obcí nebola tento rok udelená cena obnovy dediny za mimoriadne dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach rozvoja dediny ani pochvalné uznanie. Európska cena obnovy dediny sa udeľuje v dvojročnom cykle a samotná cena má formu diplomu.

Počas trojdňovej slávnosti v obci Fließ (20. – 22. september 2018) sa môžu účastníci tešiť na bohatý program spojený s prezentáciou všetkých súťažiacich, folklórny večer, remeselný jarmok, program s kultúrnymi a kulinárskymi zážitkami.

Obce nominované do Európskej ceny obnovy dediny hodnotí vysokokvalifikovaná interdisciplinárna medzinárodná porota, ktorá dáva dôraz na posilnenie ekologického poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pri rešpektovaní kultúrnej krajiny, zodpovedné a šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi, aktivity v zmysle zabezpečenia mobility obyvateľov, ako aj na miestne zásobovanie a zamestnanosť s ohľadom na regionálnu pridanú hodnotu. Sleduje aj rozvoj sídla v zmysle ekonomických, ekologických, kultúrno-priestorových požiadaviek, tvorbu moderných sociálnych zariadení a sociálno-kultúrnych hodnôt, podporu motivácie vidieckych obyvateľov spoločensky sa angažovať a účasť všetkých generácii, národností, minorít a pohlaví na hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom živote.

Leave a Comment