Dedinou roka 2019 je Papradno

V jubilejnom 10. ročníku národnej súťaže  Dedina roka 2019 zvíťazila obec Papradno (okres Považská Bystrica), ktorá najkomplexnejšie naplnila jej princípy a požiadavky spomedzi 23 zúčastnených obcí. Výsledky súťaže, nad ktorou prevzal záštitu minister životného prostredia SR László Sólymos, boli slávnostne vyhlásené dnes popoludní (7. septembra na Námestí SNP v Banskej Bystrici) počas 2. ročníka sprievodného podujatia Radvanského jarmoku – Slovenský deň kroja 2019. Organizuje ho časopis Slovenka v spolupráci s Úradom vlády SR, Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a  mestom Banská Bystrica. Podujatie finančne podporil predseda vlády SR Peter Pelegrini a jeho generálnym partnerom je rovnako ako v prípade súťaže Dedina roka – COOP Jednota Slovensko s. d.

Generálneho riaditeľa COOP Jednoty Slovensko s. d. Jána Bilinského teší, že o tento zmysluplný projekt – súťaž Dedinu roka 2019 prejavilo záujem ešte viac subjektov ako vlani a že ako generálny partner boli celý čas pritom. „Prihlásení kandidáti potvrdili, že Slovensko má čo ponúknuť nielen zahraničným návštevníkom, ale zároveň je aj krásnym domovom svojich vlastných obyvateľov. Uvedomujeme si to aj v COOP Jednote, veď napokon pôsobenie na vidieku je pre našu maloobchodnú sieť absolútne prirodzené. Víťazovi gratulujem a všetkým zapojeným obciam ďakujem za účasť. Verím, že nadobudli užitočné skúsenosti, ktoré využijú pri svojom ďalšom zveľaďovaní“, uzavrel Ján Bilinský.

Dedina roka 2019Papradno presvedčila hodnotiacu komisiu súťaže najmä tým, aký význam prikladá zachovaniu prírodného dedičstva  a dedičstva predkov. Pestrosť biodiverzityzachovaná mozaiková krajina lesov, lúk a pasienkov, je nielen dôvodom na hrdosť obyvateľov, ale aj na ich ochranu. Za týmto účelom, okrem starostlivosti a  zvyšovania povedomia obyvateľov, nadväzuje obec aj cezhraničné partnerstvá na ochranu prírodného dedičstvapohoria Javorníky. Papradčania preukázali aj výsledky snáh   o    zachovanie    tradičnej     ľudovej    kultúry   a   hrdosť  na svoje korene. Obec sa môže pochváliť i racionálnym využívaním lokálnych zdrojov, či realizáciou rôznorodých aktivít. Všetko podporuje spolková, klubová a záujmová činnosť. Príkladný a komplexný rozvoj obce rozhodol, že prestížny titul Dedina roka 2019 získalo Papradno a  ako národný víťaz bude v roku 2020 zastupovať Slovensko v 16. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny.

Hodnotiaca komisia súťaže Dedina roka 2019, ktorú tvorili zástupcovia jej vyhlasovateľov a partnerov, posudzovala prihlásené obce nielen v zmysle pravidiel súťaže, ale aj v duchu motta aktuálneho ročníka európskej súťaže  „miestne odpovede na globálne výzvy“.  Podľa manažéra súťaže Dedina roka 2019 Tomáša Orfánusa reaguje na skutočnosť, že každé miesto, dokonca aj najmenšie sídlisko, má nadregionálny význam a v mnohých prípadoch aj vplyv na globálny vývoj. „Preto je dôležité ako dokáže zareagovať na nebezpečenstvá alebo využiť príležitosti. Toto heslo sa preto osobitne zameriava na komunity, ktoré sú si vedomé svojej  zodpovednosti, a v rámci svojich možností nájdu odpovede na veľké otázky 21. storočia, ktoré pomôžu zlepšiť život na našej planéte.“

Druhé miesto v súťaži Dedina roka 2019 obsadila obec Svätý Anton (okres Banská Štiavnica) a tretie miesto obec Raslavice (okres Bardejov). V jednotlivých kategóriách získali ocenenie nasledovné obce: Dedina ako hospodár – Lúky (okres Púchov), Dedina ako maľovaná – Domaňovce (okres Levoča), Dedina ako klenotnica – Beluj (okres Banská Štiavnica) a Krivany (okres Sabinov), Dedina ako pospolitosť – Bolešov (okres Ilava), Dedina ako partner – Tvrdošovce (okres Nové Zámky), Dedina ako záhrada – Tvrdošovce (okres Nové Zámky). Mimoriadne ocenenia získali obce Jesenské (okres Levice), Pobedim (okres Nové Mesto nad Váhom) a Dohňany (okres Púchov).

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v Papradne v závere tohto rokaOcenené  obce  získajúokrem  vecných  cien od vyhlasovateľov súťaže a jej partnerov, aj  finančné  prostriedky  od  generálneho partnera súťaže viazané na realizáciu projektu zameraného na rozvoj a obnovu obce.

Tlačová správa na stiahnutie TU.