O 14. Európsku cenu obnovy dediny sa uchádza 24 obcí z 11 krajín

O žiadané ocenenie Európska cena obnovy dediny 2016, pod aktuálnym mottom „byť otvorený“, sa uchádza 24 obcí z11 krajín, vrátane Slovenskej republiky. Po prvom stretnutí v apríli v Klagenfurte k hodnoteniu obcí sa hodnotiaca komisia aktuálne pripravuje na osobné návštevy do všetkých prihlásených obcí. Po ukončení návštev sa na záverečnom stretnutí v Mníchove rozhodne o víťazovi. Slávnostné udelenie ocenenia sa bude konať v septembri v Maďarsku.

„Je obdivuhodné, že aj v dnešných časoch, keď slovo kríza paralyzuje mnohých, sú ľudia, ktorí aktívne posilňujú udržateľnosť svojho bezprostredného prostredia. Ide práve  oľudí, ktorí žijú v obciach a dedinách uchádzajúcich sa o 14. Európsku cenu obnovy dediny“, povedal počas prvého zasadnutia hodnotiacej komisie v Klagenfurte predseda poroty súťaže Charles Konnen (Luxembursko). Ďalej uviedol, že obdivuje s akou odvahou, tvorivosťou, vytrvalosťou a predvídavosťou, sú projekty prezentované a je si istý, že tieto projekty budú trvale zvyšovať ekonomický potenciál, ekologickú kvalitu, solidaritu a kultúrnu identitu prihlásených dedín.

Organizátorom súťaže, ktoré má svoju históriu už od roku 1990, je Európske spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny(ARGE). Okrem udelenia Európskej ceny obnovy dediny, ktoré získava víťazná obec, je možné získať aj ďalšie ocenenia. Patrí medzi ne ocenenie za komplexný,udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže, za mimoriadne dosiahnuté výsledky vo viacerých oblastiach rozvoja dediny, za mimoriadne dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach rozvoja dediny. Vrámci súťaže bude hodnotený spôsob, akým komunity využili svoje prednosti a nedostatky na začiatku vývojového procesu, rovnako aj ich reakciana vonkajšie riziká a šance. Jedná sa o špecifické aktivity a projekty v zmysle hospodárskeho rozvoja, tvorby moderných sociálnych zariadení, architektúry, rozvoja osídlenia, ekológie a dodávky energie, ako aj kultúrnych iniciatív a pokročilých vzdelávacích aktivít. Rovnako dôležité budú zvolené metódy a stratégie vedúce k integrácií, udržateľnosti, občianskej angažovanosti, ale aj individuálna iniciatíva a ochota spolupracovať.

Súťažné motto „byť otvorený“ je možné rozumieť ako pozvanie, výzvu otvoriť sa pre nové, neznáme a neobyčajné, priniesť obnovu a prekročiť svoje medze. Spoločenskú rôznorodosť obce nemali vziať ako hrozbu, ale ako prínos.

Členovia medzinárodnej a interdisciplinárnej poroty navštívia počas mája a júna 2016 každého účastníka súťaže, s cieľom získať predstavu o živote a aktivitách v prihlásených obciach. Na ďalšom zasadnutí hodnotiacej komisie sa po záverečnom posudzovaní rozhodne o víťazovi a ocenených. Výsledky budú účastníkom a verejnosti oznámené začiatkom júla. Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutoční 9. septembra 2016 v maďarskej obci Tihany.  Počas niekoľkodňovej slávnosti s bohatým programom odovzdá ocenenie víťazovi ročníka 2016 hostiteľská obec, víťaz predchádzajúceho ročníka súťaže Európska cena obnovy dediny.

„Cieľom tejto súťaže je udeliť uznanie dedinám a obciam, ďalej ich motivovať a posilniť výmenu skúseností s ostatnými vidieckymi spoločenstvami v Európe. Okrem iného, chceme povzbudiť ďalšie obce a regióny, aby napodobnili prihlásené obce, zvýšiť povedomie verejnosti o celkovom spoločenskom význame a integrácii vidieckych regiónov v Európe,“ vysvetlila Theres Friewald-Hofbauer, obchodná riaditeľka ARGE.