Dôvody, prečo sa prihlásiť do súťaže Dedina roka 2021

Máme tu tretí týždeň od spustenia súťaže Dedina roka. Mnohým starostom asi vŕta v hlave či sa v týchto časoch, keď obec rozmýšľa, ako prežiť a zabezpečiť základné fungovanie, vôbec prihlásiť. Pripravili sme pár dôvodov, prečo je zapojenie do súťaže jednoznačne správna voľba.

Prečo sa zapojiť do súťaže Dedina roka 2021?

Slovensko je vidieckou krajinou, ktorej krásy, rozmanitosť a výnimočnosť má zdôrazňovať práve súťaž Dedina roka. Prezentuje úspechy slovenskej dediny a tvorivej práce jej predstaviteľov a obyvateľov na rozvoji ich domova a povzbudzuje ich do ďalších aktivít. Zdôrazňuje tradície a originálnosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, poukazuje na snahu slovenských dedín priblížiť sa procesu rozvoja obcí na európskej úrovni so zachovaním tváre a duše slovenskej dediny. Slovenské obce sa účasťou v Dedine roka môžu zviditeľniť či poslúžiť ako inšpirácia ďalším obciam. Takto ich má šancu spoznať celé Slovensko a tým upevňujú postavenie vidieka v spoločnosti.

Ako svoju obec prihlásim?

Samotný proces prihlásenia pozostáva z vyplnenia prihlášky so základnými údajmi o obci. Uzávierka prihlášok je 30. apríla. Neoddeliteľnou súčasťou zaradenia do súťaže je aj vyplnenie formulára Oblasti hodnotenia. Tento formulár vám takpovediac poslúži aj ako menší audit, pretože sa zameriava na kritériá, ktoré si bude všímať hodnotiaca komisia. Budete vidieť, v ktorých smeroch je obec silná, a naopak, kde by mohla ešte pridať. Venujte mu dostatočnú pozornosť – ide o vstupnú informáciu pre hodnotiteľov, ktorí vašu dedinu nikdy nevideli a nenavštívili. Pri vypĺňaní formulára nezúfajte, ak nemáte napríklad školu. Pozrite sa na to z inej strany – možno ste zabezpečili pre svojich malých obyvateľov pravidelný autobusový spoj do najbližšej školy.

Ako prebieha hodnotenie?

Tak ako každý rok, súťaž preveruje obec z viacerých oblastí. Pri hodnotení sa sledujú kritéria koncepčnosti, ojedinelosti, vízie, originality prístupov či riadenia samosprávy, Tento ročník upriamuje pozornosť komisie najmä na kritériá udržateľnosti už zavedených procesov a vízie obce do budúcnosti pri jej rozvoji. Napríklad horúcou témou je klimatická zmena – takže sa bude sledovať, či sú v obci už prijaté adaptačné opatrenia zmiernenie jej dopadov alebo ako sa plánujú realizovať v budúcnosti. Chápeme, že vzhľadom na už takmer rok trvajúcu komplikovanú situáciu s koronavírusom, môžu obce váhať, či sa do súťaže zapojiť. O to viac bude v tomto roku z hľadiska podpory a spolupráce dôležitý fakt, že do tohto ročníka sa prvýkrát v úlohe partnerov zapájajú aj všetky samosprávne kraje. Veríme, že obce prihlásením môžu iba získať, nie stratiť. Stačí sa pozrieť na víťazov minulých ročníkov: napríklad obec Spišský Hrhov, Oravská Polhora či aktuálneho držiteľa titulu Dedina roka Papradno.

A čo po prihlásení?

Po ukončení prihlasovania do súťaže sa zostaví harmonogram hodnotenia. To predstavuje kľúčovú časť súťaže. Obec totiž čaká to najpodstatnejšie – zostaviť originálny program na 3 hodiny pre návštevu hodnotiacej komisie. To, ako sa obec predstaví, čo ukáže, koho zapojí do programu je len na jej rozhodnutí.

Po ukončení výjazdov v teréne sa komisia stretne na záverečnom rokovaní a na základe toho čo videla a zažila v obciach, aj na základe vyplnených formulárov Oblasti hodnotenia rozhodne o víťazovi a ďalších ocenených. Celkovým víťazom sa stane obec, ktorá najlepšie obstojí vo všetkých oblastiach hodnotenia.

Čo môže obec účasťou  v súťaži získať, ak aj nevyhrá prvé miesto?

Samozrejme, obce súťažia aj o 2. a 3. miesto. Môžeme ich označiť ako kandidátov na víťaza, len im k prvému miestu, jednoducho povedané, niečo chýbalo. Ak však obec vyniká v konkrétnej oblasti, môže získať osobitné ocenenie práve v nej. Ide o 7 kategórií: DEDINA AKO PARTNER, DEDINA AKO HOSPODÁR, DEDINA AKO MAĽOVANÁ, DEDINA AKO KLENOTNICA, DEDINA AKO POSPOLITOSŤ, DEDINA AKO HOSTITEĽ, DEDINA AKO ZÁHRADA. Obec môže získať aj mimoriadne ocenenie za konkrétnu činnosť.

Prihlásenie do súťaže má pre obec aj ďalšie benefity – okrem toho, že sa obce zviditeľnia, naberú skúsenosti a rozšíria si možnosti spolupráce medzi sebou v rôznych smeroch, získajú aj finančné prostriedky od Generálneho partnera súťaže na budúcu podporu rozvoja dediny. Od vyhlasovateľov a partnerov súťaže získajú praktické vecné ceny. Pre víťaza je však tou najcennejšou pridanou hodnotou možnosť reprezentovať Slovensko na európskej úrovni v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.